L’Associació PEC4 té l’ànim d’aglutinar en forma de clúster català els agents involucrats en el camp de l’electrònica impresa i fomentar la creació de projectes d’R+D conjunts i l’oferta de formació especialitzada.


El passat dimecres 18 d’abril a la UAB es va celebrar la primera junta de l’associació (clúster) PEC4, formada actualment pels socis fundadors: centre tecnològic CETEMMSA, el Centre Nacional de Microelectrònica del CSIC, IMB-CNM (CSIC), el Centre d’Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya (CAIAC) i el Centre d’investigació en metamaterials per a la innovació en tecnologies electrònica i de comunicacions (CIMITEC), ambdós de la UAB, i el Parc de Recerca UAB.

El grup PEC4 per a l’electrònica impresa va ser fundat el 2008 pels quatre centres de recerca ubicats a l’àrea de Barcelona per enfortir el desenvolupament de projectes de recerca en electrònica impresa, i ara s’ha cregut oportú crear l’Associació per poder donar més impuls a aquesta tecnologia i aglutinar, a més de centres de recerca, altres entitats de l’àmbit de l’empresa en aspectes d’innovació i transferència del coneixement, com el Parc de Recerca UAB, i associacions afins com ara la d’indústries d’electrònica SECARTYS i el Gremi de la Indústria Gràfica i la Comunicació de Catalunya, que estan en les fases preliminars per la seva incorporació a PEC4.

L’electrònica impresa representa una forma nova i revolucionària de l’electrònica. Permet la impressió de dispositius electrònics i fotònics mitjançant les tècniques pròpies de les arts gràfiques, com per exemple la serigrafia o l’inkjet, amb la particularitat que s’utilitzen tintes conductores, aïllants o semi-conductores. El desenvolupament de processos que utilitzen aquestes tècniques permetrà imprimir tant components electrònics presents als circuits convencionals com cèl·lules fotovoltaiques, bateries, OLEDs i sensors sobre suports molt diversos, com plàstics o papers.

Aquesta tècnica obre la possibilitat de noves aplicacions, com per exemple, pantalles flexibles, etiquetes i envasos intel·ligents, cartells decoratius dinàmics o una tapisseria capaç de donar llum o ser un sensor. A més, un gran avantatge de la tecnologia d’impressió per a la fabricació de dispositius electrònics és que permet reduir notablement els costos de producció, ja que no es necessita cap sala blanca com en el cas de la microelectrònica i una vegada es disposa del disseny proporcionat per l’enginyeria, únicament es tracta d’imprimir en sèrie (en fulls o en rotativa) sobre el suport escollit, reduint el temps de fabricació i els costos. Els materials impresos són generalment molt prims, lleugers, flexibles i es poden integrar en línies de producció de productes impresos.

Font i fotografia: notícia de parc.uab.es de 16/05/2012