El Parc Tecnològic del Vallès (PTV) i  Ideas2Value Network, han posat en marxa una iniciativa innovadora per donar resposta a preguntes com/quins canvis es produiran en la forma de gestionar la innovació? Quines són les seves implicacions en la forma d’abordar la innovació a nivell empresarial ? On trobar les oportunitats per crear valor ? Per què ara és urgent prioritzar l’execució sobre la ideació? Quin paper hi juguen les persones?

Es tracta d’una sèrie de debats que es desenvoluparan durant la primera meitat de 2015, en les què tres experts intercanviaran i confrontaran les seves visions sobre diferents aspectes de la estratègia i gestió de la innovació a l’empresa. Després de la taula rodona, el debat s’obrirà a la participació de tots els assistents.

Els debats programats versaran sobre:

19 de gener: Dirigint la innovació: estratègia i gestió per a uns nous temps. En aquest debat s’analitzaran no sols els enfocs convencionals sinó també el paper de tendències emergents com el pensament lean, la co-innovació, la innovació oberta, o el designthinkingen aquest aspecte tan important de la gestió empresarial. 

02 de febrer: L’economia de la innovació: finançament, fiscalitat i gestió econòmica. En aquest debat es  revisarà aquest important tema, no només pel que fa als instruments clàssics de finançament públic i privat, sinó també considerant les noves possibilitats que estan sorgint com el crowdfunding, el crowdlending, o el patent box i el paper que aquestes poden jugar.

16 de febrer: Emprenedoria i intraempreneduría innovadores per un entorn en canvi accelerat. En aquest debat s’analitzarà el paper que juguen els emprenedors en el desenvolupament de la innovació empresarial, així com els canvis d’enfocament necessaris per tenir èxit en un entorn impredictible i de canvi accelerat. 

02 de març: El Front-end de la innovació, des de l’identificació de l’oportunitat fins l’especificació del projecte. En aquest es debatrà el paper de les eines de creativitat (tant psicològica com a tècnica), i de les eines estratègiques com la vigilància i la previsió durant aquesta fase, juntament amb la gestió del procés. 

16 de març: El back-end de la innovació, des de l’execució del projecte fins a l’explotació dels resultats. En aquest debat es tractaran les metodologies orientades a l’excel·lència operativa en aquesta fase de la innovació com són els processos stage-gate, el agileproject management, la gestió del coneixement etc. 

 El factor humà en la innovació: lideratge, cultura, gestió del canvi i aprenentatge. A través del debat s’analitzarà com les persones i la seva gestió dins de les organitzacions incideixen directament en l’eficiència i eficàcia del procés innovador.

La innovació centrada en les persones. El paper del disseny. En aquest debat s’abordarà el disseny com a camí per a la implementació d’aquest tipus d’innovació d’alt potencial per generar retorn a curt termini.

Del prototip a la fàbrica. La materialització de la innovació. En aquest debat es tractaran les últimes fases de la innovació, en què aquesta es materialitza en un producte o servei escalable i apte per a la seva comercialització efectiva.

Font: web PTV