El passat 11 d’abril va entrar en funcionament la nova web del Servei Municipal de Promoció Econòmica, Cerdanyola Activa.

La web ha estat dissenyada per adaptar-se a les necessitats dels usuaris i les usuàries dels nostres serveis (persones i empreses), amb continguts atractius, tot millorant la usabilitat i oferint una navegació més intuïtiva i adaptada a tot tipus de dispositius.

Durant aquest període, la nova web ha rebut un total de 816 visites, respecte aquest total , 132 han sigut noves altes.

Si analitzem els dispositius que es fan servir per accedir a la web, un 50 % dels usuaris ha accedit amb dispositius mòbils, fet que abans no era possible.

Respecte a les pàgines més visitades :

El 49 % de les visites del període analitzat ha estat per consultar l’espai “Treball-Ofertes de feina”.

Cal remarcar també que una part important de les visites són les d’aquelles persones que volen accedir a la seva àrea personal (8 %).

Les altres pàgines més visitades són:

Actualitat (8 %), Formació tecnològica i d’impacte (3 %), Emprenedoria (2 % ), Empresa (2 %), Orientació professional (2 %) i altres pàgines (7 %).

Pots consultar els nostres serveis en https://www.cerdanyolactiva.cat/