La UAB ha posat en marxa el  programa UAB Emprèn, orientat a la formació d’emprenedors i a la generació i conceptualització d’idees fruit de la interacció de les persones, estimulant la creativitat i el treball en grup. El Programa s’adreça a tota la comunitat universitària, aglutina totes les accions d’educació en emprenedoria -una de les prioritats de l’Estratègia Europa2020- que es duen a terme al campus i respon a la voluntat de la Universitat de contribuir al desenvolupament socioeconòmic del territori.

El Programa recull les activitats de formació, divulgació i promoció de l’emprenedoria que organitzen les diferents entitats i serveis de la Universitat i que formen la Xarxa UAB d’Emprenedoria; els serveis de suport i d’assessorament adreçats als membres de la comunitat universitària interessats en endegar o participar en un projecte emprenedor de qualsevol àmbit de coneixement i un conjunt de recursos informatius d’utilitat per a les persones emprenedores.

UAB Emprèn pretén superar l’enfocament individualista de l’emprenedoria, impulsant la construcció d’equips, el cotreball (coworking) i l’intercanvi d’experiències. Amb aquest objectiu s’han implementat dos espais compartits de treball, a l’edifici de la sala d’estudis de la Plaça Cívica i a l’edifici Eureka, aquest últim dedicat només als investigadors, on els emprenedors podran desenvolupar les seves idees i projectes.

Per facilitar l’accés a tota la informació sobre el Programa, la Universitat ha habilitat el nou espai web www.uab.es/uabempren

Font: web UAB