Aquesta setmana ACC1Ó obrirà una nova convocatòria d’ajuts VALTEC per a projectes de valorització tecnològica, amb l’objectiu d’impulsar activitats d’R+D i apropar-les a mercat. Els investigadors disposaran de 15 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la Resolució al DOGC per sol·licitar-lo.

+ info

Font: web PRUAB

Imatge: CC by Dan Mason NC SA 2.0.