L’any passat més de la meitat de les empreses espanyoles van incloure amb èxit en les seves estratègies les xarxes socials, blogs, microblogs i fòrums amb l’objectiu de captar nous clients, tal com ho revela una nova enquesta global de Regus.

L’any passat més de la meitat de les empreses espanyoles van incloure amb èxit en les seves estratègies les xarxes socials, blogs, microblogs i fòrums amb l’objectiu de captar nous clients, tal com ho revela una nova enquesta global de Regus.

Segons l’estudi de Regus, durant 2010, el 50% de les empreses espanyoles va incrementar el nombre de nous clients a través d’activitats empresarials relacionades amb les xarxes socials. Actualment, aquest percentatge ha augmentat en tres punts percentuals fins a arribar al 53%. L’enquesta també revela que existeixen a nivell global cada vegada més empreses que fan servir els mitjans socials interactius per comunicar-se amb els seus clients actuals i fidelitzar-los.

La proporció d’empreses que van obtenir de manera reeixida nous clients a través de xarxes socials, com ara Facebook, es va incrementar un 7% a tot el món. Així mateix, el 52% de les empreses de tot el món i el 54% de les espanyoles fan servir llocs web, com Twitter, per fidelitzar els clients actuals, comunicar-s’hi i mantenir-los informats.

A Espanya, el 45% de les empreses, en comparació amb el 53% de l’àmbit mundial, anima els seus empleats a unir-se a xarxes socials, com ara Linkedin, Xing o Viadeo. Finalment, el 39% de les empreses a tot el món i el 38% a Espanya destina fins a un 20% del seu pressupost de màrqueting a les activitats empresarials relacionades amb les xarxes socials.

La inversió en xarxes socials ha patit una transformació total i ha passat de ser alguna cosa interessant per convertir-se en una necessitat. La majoria d’empreses a Espanya (80%) i en tot el món (74%) afirma que sense la inclusió de mitjans socials interactius en les estratègies de màrqueting, aquestes no tenen cap possibilitat de resultar reeixides. No obstant això, les empreses espanyoles (47%) i les mundials (61%) remarquen també la necessitat d’equilibrar les plataformes utilitzades en màrqueting, el que ratifica el seu convenciment que les campanyes han de combinar les tècniques tradicionals amb les digitals.

Font: notícia Equipos y Talento.com, 16.06.2011
Fotografia de nscap: CC,2.0 (by-sa)