Les persones beneficiàries del projecte Iloquid que han cursat l’especialitat formativa de “Cuina de col•lectivitats amb els mòduls de dietètica i nutrició” van començar el passat dia 5 de març el període de pràctiques en empreses del sector. Una vegada finalitzat el procés de pràctiques s’hauran realitzat un total de 1950 hores.

Durant aquest període de pràctiques les persones beneficiàries disposen d’una oportunitat incomparable per interrelacionar els coneixements assolits en la formació especialitzada professionalitzadora amb la realitat del mercat de treball, i poden acabar d’afermar les habilitats i actituds (competències transversals) indispensables per al desenvolupament de la seva ocupabilitat.

Les empreses que estan col•laborant en aquest procés de pràctiques són especialistes en la gestió de cuines de residències geriàtriques, hospitals i menjadors escolars.

 

Font: Propia