Actualment el grup de persones beneficiàries del projecte Iloquid de l’especialitat formativa de “Monitor/a del lleure infantil i juvenil amb el mòdul de monitor/a de menjador” es troben realitzant pràctiques als centres educatius del territori. Són en total quinze persones que realitzaran un total de 2250 hores de pràctiques.
Aquesta fase del projecte contribueix a completar el desenvolupament curricular de les persones participants mitjançant l’acollida en pràctiques de les persones beneficiàries i poder aplicar en un entorn real de treball els coneixements i habilitats adquirits durant la fase formativa en l’aula.
El ventall de sortides professional és molt ampli però en aquest cas, les persones beneficiàries, han optat per especialitzar-se en monitoratge als menjadors escolars.

Font: propia 

Fotografia d’ Andy Stenberg CC, 2.0 (by-nc-sa)