EMO/212/2012. de 13 de juliol, per la qual cosa es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l’ocupació en matèria de formació d’oferta adreçada prioritàriament a treballadors/es ocupats/ades, s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament i s’obre la convocatòria de 2012.

Aquesta ordre té per objecte aprovar les bases que han de regir les subvencions destinades a la modalitat de formació d’oferta, adreçada prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i obrir la convocatòria de 2012.

Els plans de formació d’oferta adreçats prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades tenen per finalitat oferir-los una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball que atengui als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses i les aspiracions de formació professional i desenvolupament personal dels treballadors.

Així mateix, es dirigeix a proporcionar als treballadors una formació que els capaciti per a l’acompliment qualificat de les diferents professions i afavoreixi que els treballadors puguin optar a un reconeixement efectiu de la formació que rebin.

Els plans de formació s’han d’executar entre l’1 de gener de 2012 i el 30 de setembre de 2013.

Per a més informació adjuntem l’ordre corresponent.

Fotografia CC, 2.0. (by-nc-sa)