Yahoo s’anticipa a la revolució de la publicitat Online amb una nova eina publicitària i ha llançat la seva última innovació publicitària, Yahoo! Dynamic DR. Com a producte millorat de resposta directa, Yahoo Dynamic DR aconsegueix més rellevància publicitària, tant per l’anunciant com per a l’usuari, gràcies a continguts mil.limètricament personalitzats.

Carateristiques de Yahoo! Dynamic DR:


Yahoo s’anticipa a la revolució de la publicitat Online amb una nova eina publicitària i ha llançat la seva última innovació publicitària, Yahoo! Dynamic DR. Com a producte millorat de resposta directa, Yahoo Dynamic DR aconsegueix més rellevància publicitària, tant per l’anunciant com per a l’usuari, gràcies a continguts mil.limètricament personalitzats.

Carateristiques de Yahoo! Dynamic DR:

• Generació d’anuncis de forma dinàmica: Cada anunci és gairebé únic, a la mida dels interessos actuals dels seus consumidors. La nostra tecnologia ha la combinació que millor funciona per a cada consumidor.

• Inventari altament segmentat: Se li ofereix als usuaris les combinacions més adequades segons els seus interessos i comportament. Aquesta segmentació es realitza sobre la base de mètriques com edat, gènere, comportament en línia i fins i tot cerques realitzades.

• Optimització de provada eficàcia: la tecnologia de Yahoo DR ofereix cobertura, una segmentació innovadora i més de 30 optimitzadors dedicats a millorar el rendiment de la campanya.

Yahoo! ofereix una combinació única de Coneixement, Creativitat i Cobertura, i ajuda el sector a utilitzar l’entorn digital per crear les campanyes més impactants, al poder tenir l’ampli coneixement per a comprendre a l’audiència i segmentar, la creativitat necessària per idear campanyes capaçes de captar l’atenció dels consumidors gràcies al context en el que veuen els anuncis i la cobertura necessària per assolir la persona adequada en el moment adequat, arribant a un volum significatiu d’usuaris i incrementant del retorn de la inversió realitzada .

Està disponible ja al Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i Espanya. Aquesta tecnologia es recolza en les aliances aconseguides amb Cognitive Match i myThings.

Data d’elaboració: 30/05/2011
Font: notícia Puro marketing.com,30/05/2011
Fotografia de K. Christ : CC,2.0 (by-nc)