Sota el nom “TAD/AC7 Preparat per al certificat ACTIC (Nivell 1)” es realitzarà una formació totalment gratuïta a la Masia de Can Serraperera durant el mes d’Abril del 2024 (dates per concretar).

Aquest curs està dissenyat per a qualsevol persona que vulgui preparar-se per obtenir el primer nivell d’ACTIC.

Durant les sis sessions presencials del curs (de 5 hores cadascuna), les persones participants podran preparar la prova per a l’obtenció del certificat ACTIC de nivell 1, repassant les competències a acreditar per al nivell bàsic.
En primer lloc, faran un diagnòstic del punt de partida per tal de situar-se en un pla d’acció personal per al desenvolupament dels coneixements i habilitats que necessitaran.
A partir d’aquí, practicaran les competències que es desenvolupen, mitjançant activitats i simulacions relacionades i obtenint retroalimentació sobre el seu progrés en la preparació mitjançant activitats d’autoavaluació.
Finalment, entrenaran la prova amb simulador per a cadascuna de les competències ACTIC de nivell bàsic.

Les persones interessades en realitzar aquesta formació poden sol·licitar-la trucant al 93 594 70 50 o directament a través d’aquest enllaç :
https://www.cerdanyolactiva.cat/formacio-tecnologica-i-dimpacte/oferta-de-cursos/?idFormacio=1252