Un equip d’investigadors de l’Institut Català de Nanotecnologia en col·laboració amb l’Institut SPINTEC de Grenoble, a França, ha descobert un nou mètode de gravació de dades magnètiques. L’equip d’investigadors de l’ICN, l’ICREA i la Universitat Autònoma de Barcelona format per Mihai Miron, Kevin Garello i Pietro Gambardella ha publicat a la revista Nature la seva investigació sobre un nou mètode de gravació de dades magnètiques més ràpid i que consumeix menys energia basat en la nanotecnologia.

Els fitxers d’ordinador que ens permeten guardar pel·lícules, emmagatzemar fotos i modificar qualsevol tipus de texts o bases de dades no són més que seqüències de bits digitals en forma de “0” o “1”. La tecnologia dels ordinadors es basa en l’habilitat d’escriure, llegir i emmagatzemar informació digital de la manera més eficaç possible. Actualment, l’enregistrament de dades es fa utilitzant camps magnètics produïts per bobines, una tècnica amb moltes limitacions pel que fa al consum d’energia i miniaturització.

La nova tècnica elimina l’ús de camps magnètics exteriors reemplaçant-los per la simple injecció d’un corrent elèctric paral·lel al pla d’un bit magnètic, una manera extremadament simple i reversible d’escriptura d’elements de memòria. Aquest mètode ofereix moltes possibilitats en camps com el de les memòries magnètiques d’accés aleatori (MRAM). Mentre que les memòries RAM estàndards necessiten actualitzar cada pocs milisegons, les MRAMs poden emmagatzemar dades de manera permanent i permetre, per exemple, encendre instantàniament un ordinador i estalviar energia.

Un avantatge addicional és que el procés d’escriptura és més eficaç com més dur sigui el material magnètic. Els materials magnètics durs poden escalar fins mides nanomètriques sense perdre les propietats magnètiques, cosa que permet augmentar la densitat d’emmagatzematge de dades mantenint la capacitat d’escriptura. Aquests resultats han donat lloc a tres patents relacionades amb la fabricació de dispositius magnètics lògics i d’emmagatzematge.

Data d’elaboració: 26/08/2011
Font i fotografia: notícia PRUAB, 02/08/2011