ImathResearch, una nova empresa de base tecnològica sorgida del Centre de Recerca Matemàtica, ha desenvolupat una plataforma web que permetrà als usuaris l’accés i maneig de la informació 24 hores al dia, a través de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet i des de qualsevol punt del planeta.

ImathResearch presenta una nova tecnologia que ofereix a empreses de tot tipus, centres d’investigació i tecnològics i universitats, solucions eficaces i flexibles per al treball amb grans volums de informació amb programari científico-tècnic en manera Software as a Service (SaaS).
 
L’empresa pretén posar a disposició dels seus clients una Plataforma Web amb un programari innovador que combinarà la potència il·limitada del “cloud computing”, amb diferents eines científico-tècniques d’entorn visual atractiu i intuïtiu. Permetrà als usuaris l’accés i maneig de la informació 24 hores al dia, a través de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet, i des de qualsevol punt del planeta aportant una major potència de càlcul i gestió de la informació, i respostes en temps real.
 
Aquesta nova start-up adherida al Parc de Recerca UAB ha sorgit del Centre de Recerca Matemàtica de la mà de joves doctors, investigadors, enginyers i tècnics vinculats, per formació i experiència, als camps de la informàtica, la intel·ligència artificial, l’enginyeria automàtica, electrònica i industrial, i l’empresa.

 

Font i fotografia: notícia de www.uab.es 02/10/2012