Barcelona és una de les principals ciutats del món en publicacions científiques en nanomedicina. Catalunya uneix en una plataforma 18 empreses i institucions de recerca en bionanomedicina, una de les fortaleses de la recerca a Catalunya. L’aliança BioNanoMed Catalunya neix per promoure la nanotecnologia aplicada a la salut i la biotecnologia. Aquesta és la primera plataforma catalana de bionanomedicina que neix per crear sinergies i afavorir noves oportunitats de recerca i de negoci en aquest sector i incrementar la visibilitat internacional del treball de les entitats que la integren.

Barcelona és una de les principals ciutats del món en publicacions científiques en nanomedicina. Catalunya uneix en una plataforma 18 empreses i institucions de recerca en bionanomedicina, una de les fortaleses de la recerca a Catalunya. L’aliança BioNanoMed Catalunya neix per promoure la nanotecnologia aplicada a la salut i la biotecnologia. Aquesta és la primera plataforma catalana de bionanomedicina que neix per crear sinergies i afavorir noves oportunitats de recerca i de negoci en aquest sector i incrementar la visibilitat internacional del treball de les entitats que la integren.

L’aliança BioNanoMed Catalunya està impulsada per Biocat i l’IBEC i hi participen les següents empreses i entitats de recerca

La projecció de la nanobiomedicina

L’aliança BioNanoMed Catalunya vol esdevenir una plataforma de visibilitat de la recerca en nanobiomedicina a Catalunya i impulsar la recerca, la innovació i la transferència tecnològica en aquest àmbit. Per aconseguir-ho, la xarxa vol fer aportacions sobre les prioritats d’internacionalització o les mesures per millorar l’eficàcia del sistema. Alhora vol ser una eina útil per defensar els interessos comuns dels integrants de la xarxa davant de les administracions locals, nacionals i internacionals, per tal d’aconseguir que la bionanomedicina tingui el pes que li pertoca en els programes de treball i en els instruments de finançament.

Les primeres activitats públiques de la xarxa seran la presentació l’EuroNanoForum (del 30 de maig a 1 de juny a Budapest, Hongria) i la presència a la convenció BIO de Washington (del 27 a 30 juny a Washington, EUA).

Data d’elaboració: 17/05/2011
Font i fotografia: notícia Biocat.cat, 13/05/2011