EL CIT instal·larà la nova senyalització dels parcs empresarials al juliol

El consorci de promoció de l’eix de la B-30 –format pels ajuntaments de Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola- ja ha informat les associacions empresarials de la zona de la posada en marxa del projecte que pretén facilitar l’accessibilitat i la mobilitat de les empreses, universitats i centres de coneixement d’aquest territori i vincular-les amb la marca de referència CIT.
El consorci Catalonia Innovation Triangle (CiT) està a punt de culminar un projecte llargament reivindicat per les empreses ubicades a l’eix de la B-30: millorar la senyalització dels parcs empresarials que hi ha en aquesta zona. En les properes setmanes està previst que es comencin a instal·lar a la via pública els primers cartells que senyalitzaran de forma unificada i amb una mateixa nomenclatura tots els parcs empresarials de la B-30 al seu pas per Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola.

Està previst que en total es col·loquin unes 170 senyals a la xarxa viària d’aquesta zona. Aquest projecte es finança amb fons europeus Feder, de la Diputació de Barcelona i dels 3 ajuntaments implicats.

El comitè executiu del CiT, celebrat el passat divendres, va informar les associacions empresarials de la zona de la imminent posada en marxa d’aquest projecte. Les associacions, que donen suport a aquesta iniciativa, es van comprometre a difondre-la entre els seus associats.

D’altra banda, està previst que a finals de juliol el CiT organitzi un acte públic –amb la presència de les alcaldesses dels 3 municipis- per presentar oficialment les senyals i exposar l’abast d’aquest projecte. 

Nova zonificació del territori CiT

La nova senyalització ordena tots els parcs empresarials de Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola en 11 grans zones, cadascuna de les quals incorpora diversos polígons. També s’han modificat les denominacions dels parcs empresarials –amb la incorporació de la referència CiT- i s’ha creat una codificació per indicar la seva posició respecte el conjunt del territori.

La nova senyalització del CiT no afecta els nomenclàtors oficials ni suposa que les empreses hagin de canviar la seva domiciliació. No representarà, per tant, cap tipus de cost per a les empreses. L’objectiu d’aquesta iniciativa és simplement posar al seu servei una eina que ajudi a millorar l’accessibilitat i la mobilitat en aquest territori.

A banda d’unificar la imatge a nivell de senyalització, el CIT també posarà en marxa en els pròxims mesos una plataforma digital (www.cit.cat) on qualsevol empresa interessada trobarà informació relacionada amb els parcs empresarials, els polígons d’activitat econòmica i els centres universitaris i d’innovació que el conformen. En aquest espai virtual es podran localitzar les empreses actives, així com les ofertes de disponibilitat de naus i solars.