El Parc Tecnològic del Vallès (PTV) ha acollit una jornada dedicada a informar sobre les ajudes financeres que ofereix el Programes Nacionals i Internacionals del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI). El pla està destinat a aquelles empreses espanyoles que comportin la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei, en l’àmbit de les energies renovables, l’eficiència energètica, el canvi climàtic i les tecnologies mediambientals.

A la sessió, que ha anat a càrrec de Luis Maeso, del Departament d’Energia, Transport, Fabricació i Societat Digital del CDTI, s’ha informat de les novetats que inclou el Programes Nacionals i Internacionals d’enguany. Així mateix, també s’ha emfatitzat el Mecanisme Financer de l’Espai Econòmic Europeu (EEA Grants) relacionat amb eficiència energètica i medi ambient, la convocatòria la qual tanca el 10 d’abril de 2014, i el programa TIC per Energia i Medi Ambient.

L’objectiu del EEA Grants per al període 2009-2014 és la reducció de disparitats econòmiques i socials en l’Espai Econòmic Europeu, i l’enfortiment de les relacions bilaterals entre els Estats Donants (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i els 15 Estats de la Unió Europea beneficiaris d’aquestes ajudes, entre els quals s’inclou Espanya. 

Respecte d’això, Luis Maseo ha transmès la preocupació del CDTI per la dificultat de trobar empreses espanyoles susceptibles de ser finançades pel pla EEA Grants : “Al final pot passar que haguem de tornar part dels fons disponibles per no trobar destinataris a Espanya”.

A l’empara de la convocatòria EEA Grants es finançaran projectes, que poden comprendre tant activitats d’investigació industrial com de desenvolupament experimental, amb un ajut del 75-85% del pressupost aprovat. Un 20% del mateix no és reemborsable i la resta es facilita en forma de préstec a llarg termini en condicions d’especial interès.

Després de l’exposició, Luis Maeso ha mantingut una sèrie de reunions privades amb aquelles empreses presents a la conferència que havien sol.licitat mantenir una assessoria personalitzada.

Font: web PTV