S’obren noves parades al Mercat Municipal de Serraperera. Els nous establiments s’instal·len en parades fins ara tancades. La seva posada en marxa permet diversificar l’oferta, al temps que la llotja municipal guanya en dinamisme.

El Mercat Municipal de Serraperera compta amb tres noves parades actives, instal·lades en locals fins ara buits, i ben aviat se’n posaran en marxa dues més.

Els nous establiments són els següents:

· El basar “Moltes coses”, que ocupa una parada on anteriorment també hi havia hagut un basar.

· La parada de carn de cavall “Vanessa”, que reobre un negoci anterior també de carn de cavall.

· El celler “Populus”, amb vi embotellat i a granel, a més d’altres productes afins.

Els propers establiments que es posaran en marxa són:

· Una xarcuteria, que està acabant les obres d’adequació de l’espai.

· L’ampliació d’una fruiteria que ja fa temps que opera al mercat.

Les noves parades han obert gràcies a una cessió temporal per quatre anys. El treball conjunt de la junta de concessionaris del mercat i l’Ajuntament ha permès agilitzar el procés per obrir noves parades, fent més atractiu el Mercat Municipal de Serraperera.

Amb aquestes cinc noves obertures, el mercat augmenta la seva oferta amb una major diversitat de productes. Guanya també en dinamisme, ja que el nombre de parades tancades queda molt reduït arran d’aquesta actuació.

Font: web Cerdanyola.info