És la primera plataforma que busca projectes per a autònoms dirigida al mercat de parla hispana.

De portals de treball a la xarxa n’hi ha per donar i per vendre, però cap d’ells atenia al sector freelance fins que va aparèixer Nubelo. En el seu primer any ha registrat a 15.000 empreses i 45.000 freelance d’Espanya, Argentina, Colòmbia, Mèxic i Xile. En aquests 12 mesos s’han tancat un total de 6.400 projectes que han mogut 2,7 milions d’euros. “A nivell mundial hi ha molts llocs com Nubelo que uneixen per raó d’idioma, i no per països, pel que no enteníem com podia ser que al mercat de parla hispana no existís un market place per contractar serveis en línia”, explica Francesc Font, un dels fundadors del projecte.

Vista l’oportunitat del mercat, els creadors de Nubelo van dissenyar un sistema de funcionament que invertia els processos tradicionals de contractació. “A Nubelo, la demanda va a buscar la oferta; els professionals descriuen les seves aptituds al donar-se d’alta i així tenen l’opció de rebre i oferir-se en aquells treballs que s’oferten a la web”, descriu Font.

Mercat canviant
La situació de crisi sostinguda ha obligat a molts professionals a fer-se autònoms, el que ha comportat certs canvis en el mercat laboral. Tot i això, el conseller delegat de Nubelo detecta certa “resistència al canvi” en la cultura hispana. “Només es generarà ocupació si es treballa per projectes; el futur passa per mostrar les habilitats pròpies i vendre’s al món”.

Aquest context també té a veure amb les noves empreses que s’estan creant. Les start-ups no poden assumir grans despeses fixes, de manera que la creació d’una xarxa de col·laboradors externs permet que empresa i freelance creixin en paral·lel. I els perfils més reclamats per aquestes start-ups tenen el seu reflex a Nubelo. “El 40% de les ofertes són per programadors, el 30% per dissenyadors web i la resta es reparteixen entre feines de producció, redacció i consultoria d’estratègies digitals”, enumera Font.

Reputació
Pel seu fundador, el principal actiu de Nubelo és “posar els freelance a un sol clic milers de projectes”. Però, quina és la clau per a fer-se amb els treballs? Al contrari que en la resta de portals, a Nubelo el currículum és el de menys. “El que compta és la reputació online, que s’aconsegueix en base a les valoracions que han fet les empreses que han treballat amb el freelance”, explica Font. Això pot provocar dificultats en les primeres setmanes, però pot activar la roda una vegada aconseguides les primeres feines. “Tenim casos en que el professional ha trigat fins a 3 mesos en aconseguir el primer projecte, però que tot seguit ha encadenat una vintena de treballs en poc més de cinc mesos”.

Fiabilitat
Nubelo no vol ser un simple recol·lector de projecte, sinó que vetlla per la qualitat i la fiabilitat de les ofertes. “Tenim portfolis de les empreses i validem els perfils socials de les companyies i els professionals”. Aquest filtre que descriu l’empresari també és aplicable a les condicions de pagament entre les parts. “Assegurem el control i la cobertura d’empresa i treballador a través d’un dipòsit que el contractant fa a l’establir l’acord i que Nubelo allibera un cop el professional entrega l’encàrrec”. Amb aquest sistema es redueixen al mínim els famosos 90 dies de pagament. A canvi, Nubelo es queda el 8% de la facturació.

Mercat hispà
Un dels propòsits fundacionals de l’empresa és crear un espai de contractació hispà. Això els limita a mercats com el d’Estats Units, on els treballadors autònoms són molts més i els portals de feina per a ells són gegants. A canvi, tenen a l’abast un mercat de 400 milions de persones. “Les empreses tendeixen a adjudicar el primer projecte a una persona del país, però a partir del segon proven de treure el criteri nacional i el més normal és que repeteixin i es llancin a contractar sense mirar la nacionalitat del treballador”, assegura Font.

L’amenaça de la competència
El CEO de Nubelo fa una valoració molt positiva del primer any de funcionament de l’empresa, i assegura que han demostrat que el seu projecte “té sentit en el nostre mercat”. Tant és així que gegants com Infojobs ja han obert el seu portal per a freelance, tot i que limitat al mercat espanyol. Lluny de rebutjar la competència, Font li dóna la benvinguda. “Ja era hora que s’hi posessin; fins ara hem hagut de fer pedagogia i evangelitzar en solitari”.

Font: http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2013/07/nubelo-freelance-penjats-al-nuvol-1395.php