Les persones interessades en realitzar un doctorat dins d’una empresa poden presentar la seva candidatura a través de la pàgina web del Pla de Doctorats Industrials abans del 30 de setembre de 2013. En conjunt, les universitats catalanes ofereixen 109 projectes de doctorat industrials en diferents àmbits.

La primera convocatòria del programa de Doctorats Industrials, promogut per la Secretaria d’Universitats i Investigació de la Generalitat de Catalunya, compta amb 109 ofertes de projectes presentats conjuntament per universitats i empreses. Concretament, la UAB ofereix deu projectes en diferents àmbits, com Ciències i tecnologies químiques, Ciències de la salut i biomèdiques, Tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), Ciències socials i Matemàtiques i física.

Les persones interessades en alguna de les ofertes poden presentar la seva candidatura a través del web del Programa. L’empresa i la universitat seleccionaran conjuntament el candidat que compleixi els requisits específics del projecte.

Cada estudiant tindrà un director de tesi de la universitat i un responsable per part de l’empresa, treballarà en els laboratoris del centre universitari i en les instal·lacions que l’empresa tingui a Catalunya, i disposarà d’ajudes de mobilitat internacional. 

Font: web PRUAB