Fins al 30 de gener, roman obert un nou període per demanar ajuts del Programa Finestreta de la UAB, destinat a compensar les situacions sobrevingudes que dificulten el desenvolupament d’estudis universitaris.

La UAB ha impulsat el Programa Finestreta amb una dotació global màxima de 300.000 euros per al curs 2013-2014. Els ajuts estan adreçats a estudiants matriculats en ensenyaments oficials de grau (o de màster oficial obligatori per a l’exercici de la professió), que no disposin de cap altre tipus d’ajut. El beneficiari haurà d’estar matriculat aquest curs i acreditar una situació sobrevinguda durant el darrer trimestre de l’any 2012 o al llarg del 2013 que dificulti el desenvolupament o la continuïtat dels estudis.

Hi ha diferents modalitats: ajuts vinculats a la prestació d’una col·laboració amb la UAB; ajuts de matrícula per aquells crèdits matriculats per primera vegada durant els curs acadèmic; ajuts d’exempció dels recàrrecs associats a la morositat econòmica de la matrícula; ajuts vinculats a una estada de practiques; i altres ajuts que consideri la comissió.

La documentació per sol·licitar la beca haurà de ser presentada a la gestió acadèmica del centre corresponent. al Punt d’Informació (Plaça Cívica) o al registre general de la UAB, al Rectorat.

+ informació 

Font: web UAB.cat