Convocatoria 2013 per a la concessió d’ajuts del programa InnoEmpresa

 

El passat 12 de juny es van publicar les bases reguladores per a la concessió d’ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (InnoEmpresa).

 

Els resultats de les anteriors convocatòries posen de manifest la necessitat de continuar oferint suport a projectes empresarials dirigits a donar solucions innovadores a problemes estratègics per millorar la competitivitat de l’empresa catalana.

 

Els beneficiaris del programa InnoEmpresa són petites i mitjanes empreses establertes a Catalunya dels sectors de la indústria, la construcció, el turisme, el comerç i els serveis i la tipologia de projectes subvencionables són:

 

§      Desenvolupament de nous productes diferencials (amb una despesa subvencionable mínima de 30.000 Euros per petites empreses i 60.000 Eur si és mitjana) o al co-desenvolupament de productes diferencials (despesa subvencionable mínima de 60.000 Eur).

§     Projectes d’iniciació a la sistematització de la innovació, és a dir projectes adreçats a gestionar el procés d’innovació de manera que l’empresa desenvolupi el seu propi model de gestió de la innovació amb l’ajut d’un assessorament extern (amb una despesa subvencionable mínima de 10.000 Eur).

 

El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar el 13 de juny fins el proper 6 de setembre de 2013.

 

Podeu trobar més informació seguint l’enllaç  –

 

http://www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/Convocatorias1/CATALUNYA_Bases_Convocatoria_2013.pdf