La idea del Concurs parteix del propòsit d’animar els investigadors catalans perquè apliquin el seu coneixement al desenvolupament de serveis i productes amb possibilitats de comercialització. El termini d’inscripció finalitza el 18 d’octubre.

Per a més informació fer click aquí

Font: web PRUAB