S’obre la convocatòria Ordre ECC/825/2014, de 6 de maig, per la que es convoquen per l’any 2014 els Premis Nacionals de Comerç Interior.

Ordre ECC/825/2014, de 6 de maig, per la qual es convoquen per a l’any 2014 els Premis Nacionals de Comerç Interior.  Els Premis Nacionals de Comerç Interior van ser creats per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 16 de juliol de 1997, a fi de guardonar l’especial tasca dels ajuntaments en les seves activitats de renovació urbana comercial, al centre de les ciutats, i dels petits comerços, en la seva tasca de desenvolupament comercial i modernització empresarial, mitjançant la millora de la tecnologia i l’associació d’empreses.

Aquesta Ordre té per objecte convocar els Premis Nacionals de Comerç Interior per a l’any 2014, per tal de guardonar les següents actuacions: 

a) Premi Nacional a Ajuntaments, destinat a premiar les actuacions de renovació urbana comercial al centre de les ciutats. Aquest Premi comptarà amb dos 

accèssit. 

b) Premi Nacional al Petit Comerç, destinat a premiar el desenvolupament comercial i modernització empresarial, mitjançant la millora de la tecnologia i la 

associació o fusió d’empreses. Aquest Premi comptarà amb dos accèssits. 

c) Premi Nacional a Centres Comercials Oberts, destinat a guardonar el associacionisme comercial orientat a la promoció de Centres Comercials Oberts (CCA) i la potenciació i desenvolupament dels seus òrgans gerencials. Aquest Premi comptarà amb dos accèssits. 

Els esmentats premis podran comptar, si s’escau, amb les corresponents mencions, amb l’objecte de destacar la qualitat de les candidatures presentades.

Per a més informació adjuntem l’ordre ECC/825/2014, de 6 de maig