Benvolguts/des, 

 Des del Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, us informem que s’han aprovat les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, i es fa pública la convocatòria corresponent per a la Línia d’emprenedors, autònoms i comerços per a l’any 2014. 

Amb aquesta finalitat el Departament d’Empresa i Ocupació ha implementat la línia d’ajuts esmentats en forma de garantia per al finançament d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, amb l’objectiu de facilitar el seu accés al finançament bancari.  La línia està dotada amb 24 milions d’euros destinats a finançar projectes d’inversió i/o circulant per a autònoms, microempreses (empreses de fins a 2 milions d’euros de facturació i un màxim de 9 empleats), i pimes, en aquest cas del sector del comerç.

L’ICF aportarà els recursos i coordinarà les peticions de finançament, que es podran presentar a través del portal web de l’ICF www.icf.cat.

El Departament d’Empresa i Ocupació assumirà fins el 70% del risc del préstec amb l’objectiu d’afavorir l’accés al finançament bancari, prèvia resolució favorable de la direcció general d’Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom o la direcció general de Comerç mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Com a novetat, per a l’obtenció de la resolució favorable serà necessària la prèvia presentació d’un certificat d’aprovació del préstec per part d’un dels bancs col·laboradors. La mateixa sol·licitud incorpora un seguit de declaracions de l’empresa a efectes de compliment de normativa. Un cop feta la sol·licitud es rebrà un correu electrònic de confirmació, a la persona de contacte informada, annexant el model per omplir la memòria del projecte i el model de certificat a obtenir del banc.

El termini de presentació de sol·licituds per a l’any 2014 s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i restarà obert fins al 31 de desembre de 2014, o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Condicions Financeres:

Import: entre 10.000 i 100.000 euros.

Termini: 5 anys amb dos de carència d’amortització.

Interès: Euríbor 12 mesos més un diferencial de fins al 5,75%.

Comissió: d’obertura del 0,50%.

Garanties: Les considerades com a suficients, a criteri de l’entitat financera que gestioni l’operació. L’ajut de garanties atorgat pel Departament d’Empresa i Ocupació, del 70% del risc viu de principal, és complementari a les garanties que pugui aportar el client, a requeriment del banc.