L‘ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DEL PTV i EMERFOC organitzen amb la collaboració del PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS un curs de formació elemental 

de lluita contra incendis. El curs tindrà lloc el proper 28 de maig de 9.30h a 13.30h al Centre d’Empreses de Noves Tecnologies al Parc Tecnològic del Vallès.

 L’objectiu del curs és donar a conèixer els elements que produeixen foc i com prevenir-ho, assolir uns criteris d’actuació i d’autoprotecció davant un incendi, i 

proporcionar a l’alumne els coneixements necessaris sobre els equips d’extinció i formar-lo en la seva utilització i aplicació de les tècniques d’extinció. 

El curs està adreçat a tots aquells treballadors/es que estiguin obligats per al compliment de la llei de prevenció de riscos laborals 31/1995, i/o que formin part 

dels equips d’emergència o a persones que estiguin interessades en aquesta formació. 

EMERFOC amb una experiència de més de 12 anys, imparteix de forma dinàmica i participativa, la formació necessari pels equips d’intervenció en l’àmbit 

d’implantació dels plans d’autoprotecció. 

PROGRAMA 

1. Introducció al pla d’emergència. Activació i operativa. 

2. Introducció a la naturalesa del foc. Conceptes fonamentals. 

3. Els agents extintors i seu camp d’aplicació. 

4. Mitjans de lluita contra incendis (Extintors i boques d’incendis)

5. Pràctiques amb foc real. 

Inscripcions

Quota d’inscripció1: 115 € associats AEPTV(1) 

135 € no associats 

(1) Gratuït per a persones en situació d’atur (cal demostrar aquesta situació. Només es 

reserva una plaça per curs). 

Possibilitat de subvenció per la Fundació Tripartita (Ex FORCEM) (2)

Les places són limitades. Es requereix  inscripció prèvia a: aeptv@aeptv.org abans del 26 de maig de 2014.

Forma de pagament: transferència bancària. 

(1) Aquest curs està exempt de pagament d’IVA. 

2) A gestionar pels interessats.

Font: web AEPTV