El segon objectiu específic Programa Europa Digital té com a objectiu reforçar les capacitats bàsiques en Intel·ligència Artificial (IA), computació al núvol i Edge, i dades com a motor clau per a la transformació digital dels sectors públic i privat. 

L’Estratègia de Dades de la UE destaca la importància de construir un ecosistema pròsper d’actors públics i privats per generar valor econòmic i social a partir de les dades, mentre que es preserven estàndards elevats de privadesa, seguretat, i ètica.  

A més, la UE adoptarà aviat el primer marc regulador integral de la IA del món, la “Llei d’IA”. La Llei d’IA proporciona seguretat jurídica i millora l’adopció de solucions d’IA fiables per garantir la seguretat i els drets fonamentals de les persones i empreses que utilitzen IA, alhora que milloren l’adopció, la inversió i la innovació de la IA a tota la Unió. L’objectiu de les accions següents és preparar i facilitar la implementació d’aspectes específics de la Llei d’IA. 

En el marc d’aquesta iniciativa, el Programa Europa Digital ha tret tres convocatòries amb un total de 13 temes diferents. La data límit per a tots els temes és el 29 de maig. Els podeu veure en els enllaços a continuació: 

 

Convocatòries referents a l’Espai de Dades Europeu: 

DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06-EDGE – Desplegaments de referència de serveis europeus al núvol (desenvolupaments industrials d’IoT Edge i Telco Edge) – Pressupost: 30.000.000 € 

DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06-GREENDEAL – Espai de Dades per al Pacte Verd Europeu – Pressupost: 8.000.000 € 

DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06-ENERSPACE – Espai de Dades de l’Energia – Pressupost: 8.000.000 € 

DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06-MOBSPACE – Espai Europeu Comú de Dades de Mobilitat – Pressupost: 15.000.000 € 

DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06-HEALTHACCESS – Suport a l’accés dels pacients a les seves dades de salut en el context de l’assistència sanitària a la UE – Pressupost: 10.000.000 € 

DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06-HEALTHRECORD – Demostració de l’ús en servei del Format Europeu d’Intercanvi d’Expedients Sanitaris Electrònics (EEHRxF) en entorns sanitaris – Pressupost: 4.000.000 € 

 

Convocatòries referents a la Llei d’IA: 

DIGITAL-2024-AI-ACT-06-INNOV – Acció Preparatoria per a l’Accelerador d’Innovació en IA de la UE – Pressupost: 6.000.000 € 

DIGITAL-2024-AI-ACT-06-SANDBOX – Caixes de proves regulatòries d’IA: coordinació i suport a nivell de la UE – Pressupost: 2.000.000 € 

DIGITAL-2024-AI-ACT-06-TESTAI – Acció pilot per a l’establiment de les futures Instal·lacions de Proves en IA de la Unió en IA – Pressupost: 1.500.000 € 

 

Convocatòries per a aplicacions de la IA: 

DIGITAL-2024-AI-06-IMAGING – IA per donar suport a Sistemes d’Imatge de Ressonància Magnètica Metabòlica Millorats amb Quàntica – Pressupost: 5.000.000 € 

DIGITAL-2024-AI-06-LANGUAGE-01 – Aliança per a Tecnologies del Llenguatge (SG) – Pressupost: 20.000.000 € 

DIGITAL-2024-AI-06-LANGUAGE-02 – Aliança per a Tecnologies del Llenguatge (CSA) – Pressupost: 4.000.000 € 

DIGITAL-2024-AI-06-FINETUNE – Posar a disposició un model europeu de codi obert d’alt rendiment per al perfeccionament – Pressupost: 25.000.000 € 

 

Programa per al foment de les dones i les nenes en la digitalització: 

DIGITAL-2024-ADVANCED-SKILLS-06-WOMEN – Dones i Nenes en la Digitalització – Pressupost: 2.000.000 € 

 

Data límit: 29/05/2024 

Font:

https://exteriors.gencat.cat/