Especialitzada en la mesura d’olors i en l’assessorament per reduir-ne l’impacte, Odournet SL pretén operar en un entorn universitari i científic, per interactuar i crear llaços de col·laboració amb la Universitat, les empreses i els centres i instituts de recerca ubicats al Parc.


Odournet és una empresa especialitzada en consultoria en l’àmbit de l’avaluació i gestió d’impacte per olors mediambientals i en el camp de l’anàlisi d’olors de productes i materials. La intenció de l’empresa a l’hora d’instal·lar-se a l’Eureka és operar en un entorn universitari i científic, per interactuar i crear llaços de col·laboració amb la Universitat, les empreses i el centres i instituts de recerca ubicats al Parc. D’aquesta manera, pretén impulsar la innovació tecnològica de la multinacional de la qual forma part, el Grup Odournet Holding BV, amb 30 anys d’experiència en el desenvolupament d’equips per a la mesura de les olors, en mètodes d’anàlisi d’olors i en la gestió d’impactes per olors.

En aquest sentit, Odournet seleccionarà estudiants perquè formin part de la seva plantilla d’assessors calibrats i col·laborarà en projectes de recerca, oferint tant el servei d’anàlisi en si com la transferència de coneixement que el Grup Odournet ha assolit en diferents països i sectors industrials.

En aquest nou espai al Parc de Recerca UAB, establirà el cinquè laboratori acreditat del Grup per a l’anàlisi d’olors per olfactometria dinàmica (segons EN13725). A la vegada, instal·larà un laboratori de cromatografia de gasos i espectrometria de masses amb un port d’olor (GC-MS-O), especialitzat en detectar compostos a molt baixa concentració. Gràcies a aquesta tècnica d’alta resolució es podran detectar tan químicament com sensorialment, per exemple, els elements responsables de les males olors de les mostres analitzades.

Des del seu naixement el 2000, Odournet SL ha realitzat projectes per a plantes de tractament de residus sòlids i subproductes, plantes de tractament d’aigües residuals, per a la indústria paperera, la metal·lúrgica, refineries, el sector agroalimentari entre d?altres. A la vegada, ha desenvolupat estudis en olors ambientals per a institucions públiques de Catalunya i de l’Estat espanyol, en especial per a la Direcció General de Qualitat de l’Aire i l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient (EMSHTR), així com ha estat involucrat en l’elaboració de diverses ordenances municipals en l’àmbit de les olors.
 
L’equip d’Odurnet està dirigit per Ton Van Harreveld, fundador de Odournet Holding BV, i compta amb químics, biòlegs, i enginyers ambientals.

La incorporació de l’empresa Odournet SL a les instal·lacions del Parc de Recerca UAB és un nou exemple de la recerca col·laborativa que es pot establir entre la indústria i la universitat, fomentant la transferència de coneixement de la recerca a l’aplicació industrial.

Font i noticia: www.uab.es 16/01/2012

Fotografia: Baamahn