Els fabricants s’estan girant cada vegada més cap a la Open Innovation (Innovació Oberta) com a mitjà per realçar la seva capacitat d’innovació. Aplicar-la a les empreses del nostre Municipi ens permetrà ser molt més competitius.

Com els processos de fabricació i tecnologia augmenten en complexitat i els mercats globals es tornen més competitius, poques empreses poden dependre de tenir departaments de recerca en solitari. Cliqueu aquí per més informació.

Data d’elaboració:06/07/2011

Els fabricants s’estan girant cada vegada més cap a la Open Innovation (Innovació Oberta) com a mitjà per realçar la seva capacitat d’innovació. Aplicar-la a les empreses del nostre Municipi ens permetrà ser molt més competitius.

Com els processos de fabricació i tecnologia augmenten en complexitat i els mercats globals es tornen més competitius, poques empreses poden dependre de tenir departaments de recerca en solitari. Cliqueu aquí per més informació.

Data d’elaboració:06/07/2011
Fonts: Charles Babbage Road. IfM (Institut for Manufacturing), Cambridge; U.K. i Henry Chesbrough.

Fotografia de Open Source Way:  CC,2.0 (by-sa) :