CAP A UN ASSESSORAMENT

PERSONALITZAT

 

El Servei d’Orientació i Inserció Laboral us ajuda en el vostre repte de trobar una feina.

L’objectiu d’aquest servei és definir una estratègia personalitzada per encarar la cerca de feina a través d’un suport estable durant un temps. Aquest recurs se suma a la borsa de treball o als programes formatius i d’inserció per adquirir noves competències.

El Servei d’Orientació i Inserció Laboral es porta a terme a través de diversos programes i en col·laboració amb diferents administracions públiques. Actualment comptem amb els programes següents:

Espais de recerca de feina

30 PLUS

Programa Orienta
(SOC-Orienta)

Què oferim?

T’acompanyem en la recerca de feina i dissenyem el teu itinerari individualitzat a partir d’un acurat diagnòstic ocupacional.

Com podem ajudar-te?

 • T’ajudem a establir objectius personalitzats, realistes i adaptats a la teva situació.
 • T’oferim un suport integral dotat d’eines i recursos tant personals com professionals per impulsar l’accés al mercat de treball.
 • T’orientem per a possibles projectes, ajudes, formacions complementàries, tallers especialitzats, seminaris, grups de recerca i altres serveis.

Club de la feina

 

El Club de la Feina és un espai obert per a la recerca de feina. Aquest recurs és una eina de treball transversal a tot el procés que facilita poder contrastar el nostre bagatge competencial amb el perfil exigit per les empreses. Per tant la participació en aquest espai constitueix un element facilitador per a l’anàlisi, la presa de consciència i de decisions al voltant del nostre perfil professional.

Què oferim?

Suport per assessorar, informar i resoldre els dubtes que sorgeixen.

Què hi puc trobar?

Dins d’aquest espai podreu trobar diferents recursos actualitzats:

 • PUNT TIC on poder realitzar la recerca de feina en línia.
 • Material per a l’elaboració de currículums i videocurrículums.
 • Material per a l’elaboració de cartes de presentació.
 • Informació d’interès per a la recerca de feina.
 • Suport de professionals de l’orientació per a la resolució de dubtes.
 • Tallers, seminaris i altres grups de recerca.

Oficina Tècnica Laboral (OTL)

 

SERVEI ESPECIALITZAT D’INSERCIÓ LABORAL PER A PERSONES EN TRACTAMENT DE SALUT MENTAL

L’OTL de Cerdanyola del Vallès es va constituir l’any 2006 i està ubicada al Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola, Masia de Can Serraperera.

Aquest servei forma part de la xarxa de 18 Oficines Tècniques Laborals que, actualment, funcionen al territori i que estan promogudes i cofinançades per la Diputació de Barcelona. La seva àrea d’influència són els municipis de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac i treballa, en estreta col·laboració, amb la xarxa de Salut Pública.

A QUI VA DIRIGIT?

L’OTL és un servei destinat a la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental que es troben en tractament medicosanitari i té per finalitat contribuir a l’accés i permanència en el mercat de treball d’aquest col·lectiu, sempre a través d’una atenció especialitzada i personalitzada que s’adapta a les característiques, necessitats i evolució de cada una de les persones ateses.

QUÈ OFERIM?

 • Disseny d’itineraris d’inserció laboral adaptats a les característiques de cada persona.
 • Acompanyament i reforç continuat a les persones usuàries en la recerca de feina a través de les tècniques d’elaboració del currículum, cartes de presentació, simulacions d’entrevista, suport en l’ús de les noves tecnologies de la informació, borses de treball en línia, etc.
 • Anàlisi i promoció de les competències clau i dels aspectes més rellevants de la competitivitat laboral.
 • Organització de tallers grupals per al foment de la millora competencial i la inserció laboral.
 • Acompanyament a la persona i l’empresa en el procés d’adaptació al lloc de treball.
 • Accions de coordinació i seguiment amb el seu entorn; serveis sanitaris, família, empresa, etc.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 • Residir a les poblacions de Cerdanyola del Vallès, Ripollet o Montcada i Reixac
 • Disposar d’un diagnòstic de salut mental
 • Trobar-se en seguiment mèdic a la xarxa de salut pública o privada

Punt TIC

 

Can Serra t’ofereix noves eines digitals per accedir als recursos d’aprenentatge en qualsevol lloc i moment

 

QUÈ ÉS UN PUNT TIC? | XARXA PUNT TIC

El Punt TIC és un espai orientat al desenvolupament de procesos integrals d’alfabetització digital i d’accés a les noves tecnologies, dotat d’equipament informàtic i ajuda personalitzada. És el lloc on les persones participants realitzen accions per a la seva capacitació tecnològica, desenvolupant així les habilitats, destreses i coneixements útils per incorporar-se a la societat de la informació i superar la fractura digital.

QUÈ PUC FER EN UN PUNT TIC?

 • Cursos de formació i d’iniciació a la informàtica
 • Cursos i tallers de moltes temàtiques relacionades amb els ordinadors (tractament d’imatge, navegació per Internet, pàgines web…)
 • Activitats d’autoformació
 • Participar en els projectes comunitaris del barri que es facin des del Punt TIC
 • Conèixer moltes persones que vindran a aprendre al punt
 • Fer els treballs de l’escola o la universitat
 • Fer servir els equips i recursos per a la gestió d’una entitat (per exemple, aprendre a fer una base de dades)
 • Informar-se de la cerca de feina per Internet
 • Accés lliure per utilitzar lliurement l’ordinador en els horaris disponibles
 • Aprendre i assessorar-se sobre emprenedoria gràcies a la relació amb la Xarxa Emprèn.
 • Informació i assessorament especialitzat a les PIME, recursos per al teletreball, participació en la difusió de l’administració electrònica

 

Punt TIC

Programes innovadors

Espais de Recerca Feina

 

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA?

Consisteix en la realització d’un mínim de vuit i un màxim de dotze sessions presencials en les quals es promou la recerca de feina de forma sistemàtica optimitzant l’ús de canals, recursos i eines, i adaptant les candidatures de les persones demandants de feina a les ofertes i empreses del mercat de treball adequades al seu perfil professional.

També s’hi ofereix un suport previ en l’ús d’eines informàtiques si es considera necessari.

AMB QUINA FINALITAT?

La finalitat del programa és accelerar la incorporació de les persones demandants d’ocupació al món laboral mitjançant la recerca activa de feina per Internet i ajudar-les a superar les dificultats inherents als processos de recerca de feina.

QUIN COST TÉ PER A LES PERSONES INTERESSADES?

Aquestes accions són 100% gratuïtes.

COM ACCEDEIXEN LES PERSONES AL PROGRAMA?

Les persones interessades a participar-hi s’hauran de dirigir a la seva corresponent Oficina de Treball de la Generalitat per comprovar si compleixen els requisits adequats.

A QUINES PERSONES VA DIRIGIT EL PROGRAMA?

Han de ser persones demandants d’ocupació no ocupades inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Han de tenir una ferma voluntat d’incorporació a un lloc de treball, amb un objectiu professional clarament definit i amb disponibilitat horària per assistir a l’espai un mínim de 8 sessions de 4 hores cadascuna (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).

QUINS REQUISITS HAN DE COMPLIR?

 • Persones ocupables amb un projecte professional definit i viable.
 • Inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa
 • Disponibilitat i interès per participar-hi.
 • Coneixement del català/castellà.
 • Coneixements d’informàtica i Internet.

Aquest projecte està finançat pel SOC i cofinançat pel Fons Social Europeu («L’FSE inverteix en el teu futur»), d’acord amb el que estableix el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través de l’ordre TSF/258/2017.

30 Plus

 

30 Plus és un programa que té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació de desocupació de 30 i més anys, als quals es proporciona, entre altres recursos, la formació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. Ofereix una gran reducció de costos en la contractació laboral i en l’assessorament personalitzat en tot el procés de selecció.

 

QUINS AVANTATGES TENEN LES EMPRESES?

 • Contracte subvencionat: Subvenció econòmica de 1.166,6 € durant els mesos de contracte i en proporció a la jornada laboral. (mínim: 6 mesos 20h/setmanals i màxim 9 mesos 40h/setmanals)
 • Gestió del procés de selecció: definició del lloc de feina i presentació de candidatures adequades al perfil.
 • Formació adaptada al lloc de feina adreçada a la persona contractada per qualificar segons el perfil requerit.
 • Suport en la gestió documental: assessorament en la presentació i tramitació de la sol·licitud i justificació de la subvenció econòmica vinculada al contracte de treball.

CARACTERÍSTIQUES DE LES PERSONES PARTICPANTS: 

 • Tenir 30 anys o més. (col·lectiu preferent majors de 45 anys.)
 • Estar en situació d’atur (DONO). Estar en situació d’atur i inscrit a l’Oficina de Treball (col·lectiu preferent persones en situació d’atur de llarga durada)
 • Residir en un municipi participant: Cerdanyola del Vallès, Badia del Vallès, Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixach, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Ripollet, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

CALENDARI

Període per subscriure contractes subvencionables: de l’1 d’octubre de 2022 a l’1 d’abril de 2023

 

MÉS INFORMACIÓ:

Consell Comarcal del Vallès Occidental: www.consellvallesoccidental.cat

O bé trucant al 93 594 70 50 o enviant un correu a ofertesdetrebal@cerdanyola.cat

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal -Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marc del Programa 30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

Programa Orienta

(SOC-Orienta)

 

El programa Orienta (anteriorment anomenat UBICAT) és un servei personalitzat d’orientació professional i d’acompanyament a la inserció per millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció de les persones demandants d’ocupació mitjançant accions d’orientació per a l’ocupació, coneixement de l’entorn productiu i prospecció del mercat de treball.

A QUI VA DIRIGIT?

Persones treballadores en situació d’atur i persones treballadores que es trobin en situació de precarietat laboral, inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda d’ocupació activa a l’hora d’iniciar el programa.

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució del programa és de 12 mesos i s’inicia a partir de l’endemà de la notificació de la Resolució d’atorgament de la subvenció a les entitats beneficiàries. La data màxima de finalització del termini d’execució és el 30 d’octubre del 2023.

COM HO ACONSEGUIREM?

Sessions individuals personalitzades.

Sessions grupals (preparació entrevistes presencials i/o virtuals, formacions en canals i eines de recerca de feina, espais de diàleg per compartir experiències, alfabetització digital…)

Club de la feina.

Xerrades, conferències, fires ocupacionals, visites a empreses en format presencial i/o virtual.

Noves tècniques d’orientació (Coaching, PNL, Visual thinking, Mindfulness, realitat virtual, etc.)

Com Apuntar-se?

 

Les persones interessades es poden adreçar a l’oficina de treball corresponent, o bé a la nostra entitat a través del correu electrònic ruizme@cerdanyola.cat o trucant al 93 594 70 50 extensió 2247/3024.

 

 

“Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Les accions són sense cost per a les persones participants.

Contacta’ns