Visa llança una aplicació mòbil per a pagaments P2P ¨Visa Mobile Person-to-Person Payments¨. De moment, l’app només és compatible amb smartphones Android, per a persones que parlin anglès, i no permet canvis de divisa ni transaccions fora de la Unió Europea.

Segons els seus responsables, l’invent podria revolucionar la forma en què es demana i presta petites quantitats de diners, ja que permetrà fer transferències a qualsevol contacte de l’agenda, a un altre número de telèfon que no aparegui registrat en el terminal o una targeta Visa específica (de crèdit, dèbit o prepagament), encara que el destinatari no està registrat en el servei. Per tant, l’app de Visa facilitarà molt la vida dels usuaris.

Els inconvenients? En primer lloc, és requisit imprescindible tenir un smartphone Android per fer funcionar l’aplicació del servei. En segon lloc, l’app només està disponible en anglès i no permet canvis de moneda. En tercer lloc, el sistema no es posarà en marxa fins al 2012.

Visa espera que el suport a nous sistemes operatius, divises i pagaments fora de la Unió Europea, sigui afegit durant els propers mesos.

Al mateix temps s’ha presentat Visa Feina, que enviarà notificacions als usuaris en temps real via SMS o email cada vegada que la seva targeta hagi estat utilitzada. D’aquesta manera es garanteix que els pagaments es realitzin de forma segura.

Data d’elaboració: 04/10/2011
Font: notícia eweekeurope.es, 03/10/2011
Fotografia de Tomas Purves : CC,2.0 (by-nc-sa)