Un informe de l’ONU troba que la recuperació de l’economia mundial ha començat a perdre impuls des de mitjans del 2010. La Situació indica que l’economia mundial s’expandirà en un 3,1% el 2011 i en un 3,5% el 2012, però encara està lluny de ser suficient per permetre la recuperació d’ocupació, per els llocs de treball perduts a causa de la crisi. L’informe adverteix que la superació dels problemes estructurals que van conduir a la crisi està resultant molt més difícil del que s’esperava i serà un procés de llarga durada. L’informe enumera una sèrie de riscos i incerteses per a les perspectives econòmiques com una major volatilitat en els mercats de divises i una renovada ampliació dels desequilibris mundials. S’ha de fer una millor coordinació de la política internacional, així com la coordinació entre les polítiques fiscals i monetàries de tots. Cliqueu aquí per veure el document.

Data d’elaboració: abril 2011
Font: : United Nations. Development Policy and Analysis Division (DESA).
Fotografia d’Amaneiro