A Espanya la població estrangera va passar de 719.647 persones degudament censades el 1998 a gairebé 4,5 milions el 2008 (4.473.499). A més, segons les dades de l’INE (2008), a Catalunya hi viu el 16% del total de la població de l’Estat espanyol i és la comunitat amb una proporció més elevada de residents estrangers (el 21% de tots els censats a Espanya, és a dir, 937.198 persones). Per últim, segons les últimes dades disponibles, el col—lectiu estranger representa el 15% de la població de Catalunya. Arribar a entendre millor l’esforç emprenedor de la immigració és un factor clau per optimitzar el potencial econòmic de Catalunya. Cliqueu aquí per veure el document.

Data d’elaboració: abril 2011
Font: Informe executiu-Catalunya. Global Entrepreneurship Monitor Juny 2010. www.migracat.cat
Fotografia de Kiwwo : CC, 2.0 (by-sa).