p://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=111830&idioma=0

El 65% de les empreses exportadores catalanes considera positiva l’evolució de la demanda exterior el primer trimestre del 2011

•Segons xifres de l’últim Clima Exportador elaborat per l’Observatori de prospectiva de Mercats Exteriors (OME) d’ACC1Ó, el 50% de les empreses preveu que la seva cartera de comandes augmentarà en els propers 12 mesos.

p://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=111830&idioma=0

El 65% de les empreses exportadores catalanes considera positiva l’evolució de la demanda exterior el primer trimestre del 2011

•Segons xifres de l’últim Clima Exportador elaborat per l’Observatori de prospectiva de Mercats Exteriors (OME) d’ACC1Ó, el 50% de les empreses preveu que la seva cartera de comandes augmentarà en els propers 12 mesos.

•Per seguir impulsant la presència catalana a l’exterior, els 34 directors dels Centres de Promoció de Negocis d’ACC1Ó d’arreu del món han participat durant tres dies a la Trobada de Centres, que tanca avui amb una xifra rècord de 1.800 assistents.

•Entre els Centres amb més demanda per part dels emprenedors destaquen Sao Paulo, Dubai i Buenos Aires, fet que confirma l’aposta de les exportacions catalanes pels mercats emergents.

El 65% de les empreses exportadores catalanes considera que l’evolució de la demanda exterior ha estat positiva el primer trimestre del 2011, segons es desprèn del Clima Exportador elaborat per l’Observatori de prospectiva de Mercats Exteriors (OME) d’ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana del Departament d’Empresa i Ocupació.

L’estudi assenyala que el 50% de les empreses preveu que la seva cartera de comandes augmentarà en els propers dotze mesos, per un 40% que pensa que romandrà estable. La desagregació de les exportacions per àrees geogràfiques mostra que, a curt termini, les empreses catalanes esperen incrementar les exportacions a tots els mercats, però especialment a la Xina i la Índia on el 54,5% de les empreses catalanes que hi exporten declaren que les expectatives de vendes van a l’alça.

Els mercats amb més bones expectatives per iniciar negoci els propers 12 mesos continuen sent els països amb les economies emergents i més dinàmiques, sobretot Rússia, la Xina i l’Índia. Per sectors d’activitat, la majoria presenten resultats positius en la cartera de comandes actual i mostren també una evolució a l’alça en la cartera de comandes a 12 mesos. Destaquen sobretot les empreses de maquinària i equips mecànics, les de tèxtil, confecció, cuir i calçat i en menor mesura, les de màquines d’oficina, instruments, precisió i òptica.

La Trobada de Centres de Promoció de Negocis arriba a 1.800 empresaris
Un any més, els directors dels 34 centres d’ACC1Ó al món s’han desplaçat a Barcelona, Girona, Lleida, Manresa i Tarragona durant tres dies per assessorar els empresaris amb plans de projecció internacional i seguir impulsant la presència catalana a l’exterior. La Trobada tanca avui amb una xifra rècord d’assistents havent arribat a més de 1.800 professionals de tot el territori català.

Els directors han dut a terme 1.200 entrevistes personalitzades amb 930 empreses, i als tallers on s’han donat a conèixer oportunitats de negoci en diferents sectors i països hi han participat prop de 900 persones. Seguint la tendència que apunta l’estudi de l’OME, on es detecten els països emergents com a destí prioritari de les exportacions, els centres més sol·licitats pels empresaris han estat els situats a Sao Paulo, Dubai i Buenos Aires. Els 4 centres d’ACC1Ó als Estats Units (Silicon Valley, Miami, Nova York i Washington DC) també han registrat una forta demanda.

ACC1Ó estrena el nou Servei de Priorització de Mercats
En el marc de la Trobada, ACC1Ó ha posat en marxa un nou programa d’internacionalització empresarial: el Servei de Priorització de Mercats. S’adreça a un segment d’empreses que ja saben com situar-se en mercats exteriors o com guanyar-hi posicions, però que estan valorant l’entrada en diferents mercats i necessiten informació de cada un d’ells per prioritzar.

L’objectiu del servei és que els Centres de Promoció de Negocis subministrin a aquestes empreses la informació de mercat suficient perquè puguin decidir si el projecte d’accés és factible o no, i prioritzar comparant amb altres mercats. És un servei àgil que permet que en 5 setmanes l’empresa tingui recomanacions personalitzades fetes per un o més directors dels centres, amb qui té accés directe via videoconferència.

Els Centres de Promoció de Negocis d’ACC1Ó al món