El 3 de març, Javier Montes, regidor d’Ocupació i Urbanisme; M. Salud Navarro, cap del Servei de Promoció de l’Ocupació; José Luis Blasco i Montse Forné, tècnics responsables de Cerdanyola Oberta; s’han reunit amb Francesc Martos, director general-conseller delegat del PTV; i Xavier Garriga, adjunt a direcció del PTV, per presentar el projecte Cerdanyola Oberta, una plataforma digital concebuda per oferir serveis de valor afegit a les empreses.


El 3 de març, Javier Montes, regidor d’Ocupació i Urbanisme; M. Salud Navarro, cap del Servei de Promoció de l’Ocupació; José Luis Blasco i Montse Forné, tècnics responsables de Cerdanyola Oberta; s’han reunit amb Francesc Martos, director general-conseller delegat del PTV; i Xavier Garriga, adjunt a direcció del PTV, per presentar el projecte Cerdanyola Oberta, una plataforma digital concebuda per oferir serveis de valor afegit a les empreses.

El projecte, dut a terme pel Servei de Promoció de l’Ocupació de l’Ajuntament de Cerdanyola, cofinançat pel Fons FEDER i amb el suport de la Diputació de Barcelona i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, vol promoure la transferència de coneixement, fomentar la cooperació empresarial, optimitzar els recursos del territori i projectar la imatge de les empreses i entitats del territori cap a l’exterior.

Un fet diferencial de Cerdanyola Oberta són els criteris d’accessibilitat, ja que tenen l’objectiu de facilitar l’accés a tots els usuaris, inclosos aquelles que tenen alguna discapacitat. La plataforma es basa en un model obert i col·laboratiu, que utilitzarà eines web 2.0 i tecnologies de fonts obertes.

Un dels objectius bàsics del projecte és potenciar la visibilitat d’empreses i entitats del territori, generar sinèrgies, compartir experiències, crear un espai de difusió de bones pràctiques: exemples d’innovació, desenvolupament empresarial i creixement econòmic.

Cerdanyola Oberta és un projecte que forma part del programa FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional). És una actuació emmarcada en l’Eix 1: àmbit territorial de la diputació de Barcelona de la convocatòria d’ajuts FEDER 2007-2013, destinats als ens locals d’aquesta emmarcació.

Data d’elaboració:03/03/2011
Font i fotografia: pròpia