L’Associació Catalana d’Universitats Públiques ha presentat l’Informe d’Indicadors de Recerca i Innovació de les Universitats Públiques Catalanes, la consolidació de l’informe que l’ACUP va iniciar l’any 2012.

L’informe evidencia la fortalesa del sistema públic universitari català, però també fa palesa l’amenaça d’un possible retrocés si no es varia la preocupant tendència de disminució de finançament, competitiu i no competitiu, observada en els últims anys.

El 13 de desembre es va presentar, a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, l’Informe d’Indicadors de Recerca i Innovació de les Universitats Públiques Catalanes, elaborat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques. La presentació va estar a càrrec del secretari de l’ACUP i rector de la Universitat de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc X. Grau, i va comptar amb la participació del vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, Jordi Alberch, del director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, Lluís Jofre, i del president de l’ACUP i rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Sancho. L’estudi esdevé la consolidació de l’informe d’indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes que l’ACUP va iniciar l’any 2012. Es configura com el principal referent per a la visualització i comunicació de l’activitat de recerca i innovació del sistema universitari públic català, que concentra més del 60% del total de la recerca del país. 

Recursos econòmics

Segons l’informe, el total de recursos econòmics per a R+D obtinguts per les universitats l’any 2011 respecte el 2010  ha disminuït un 20% (ha passat de 347M€ a 277M€). La disminució afecta tant els recursos que s’obtenen de forma competitiva provinents de fons nacionals, estatals o internacionals, com els que provenen de fons no competitius. 

Catalunya com a regió segueix sent altament competitiva en la captació de fons europeus per a la R+D. Es manté en segona posició a l’estat espanyol, amb 660 M€ obtinguts per el període 2007-2011 (28,7% del total). Cal destacar el resultat aconseguit per Catalunya en els programes de l’European Research Council (ERC), situant-se per sobre de països com França o Alemanya en la convocatòria adreçada a joves investigadors (Starting Grants), amb una mitjana de 1,06 concessions per milió d’habitants, així també com en la convocatòria adreçada a proves de concepte (Proof of Concept), amb 0,13 per milió d’habitants. (veure pàg. 11 de l’informe). Catalunya se situa en 5a. posició europea, per darrera d’Israel, Països Baixos, Irlanda i Finlàndia, en la captació de fons de l’ERC.

En el 7è Programa Marc, quatre universitats catalanes, UPC, UPF, UAB i UB, han obtingut el 32% del finançament obtingut pel total de les universitats espanyoles (veure pàg. 52 de l’informe).

Producció científica

Segons l’estudi, la disminució dels recursos econòmics dedicats a la recerca i la innovació no ha tingut encara un efecte visible en la producció científica, que presenta inclús un lleuger creixement respecte al període previ analitzat. La mitjana de publicacions per investigador doctor a temps complet de l’any 2011 (1,18 publicacions) és superior a la del 2010 (0,94) situant-se un 96% per sobre de la resta de l’estat (0,60) (veure pàg. 21 de l’informe).

Pel que fa a la qualitat de la producció científica, les universitats públiques catalanes tenen un impacte mitjà un 54% superior a la mitjana mundial, ocupen les primeres posicions en el conjunt d’universitats de l’Estat i se situa en la 6a. posició dins de la UE-15.

El personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes també ocupa les primeres posicions en productivitat en el conjunt d’universitats de l’Estat espanyol.

L’informe palesa la gran eficiència de la recerca catalana, que amb recursos baixos aconsegueix un alt impacte en el context de la Unió Europea (veure pàgina 35 de l’informe).

Transferència de coneixement i innovació

L’informe també analitza la sol·licitud de patents, la creació d’empreses derivades dels resultats de recerca i les càtedres universitat-empresa-societat (veure pàg. 41 de l’informe). El nombre de sol·licituds de patents prioritàries sol·licitades mostra una tendència a la baixa des de 2008 quan es va assolir un màxim de 98 patents en un any. L’any 2011 es van sol·licitar 85 patents. En el mateix període es van crear 24 noves empreses basades en tecnologia universitària, assolint un acumulat de 156 empreses actives derivades directament de l’entorn universitari.

Les universitats catalanes van generar, l’any 2011, el 21% dels ingressos per activitats de transferència del total d’universitats de l’Estat espanyol. Les universitats de l’ACUP i els ens vinculats (instituts de recerca i centres tecnològics) assoleixen uns 100 milions d’euros anuals en recursos no competitius.

L’informe també destaca la creació de parcs científics i tecnològics per afavorir la transferència de coneixement conjuntament amb el sector privat. Catalunya compta amb 24 parcs científics i tecnològics que allotgen 2.653 empreses. 

Entre les conclusions de l’estudi, els autors destaquen que “l’informe evidencia la fortalesa del sistema públic universitari català, però també fa palesa l’amenaça d’un possible retrocés si no es varia la preocupant tendència de disminució de finançament, competitiu i no competitiu, observada en els últims anys.”

Les dades per elaborar l’informe han estat obtingudes, principalment, a partir d’UNEIX, i s’ha complementat amb les que disposen altres agents (ACC1Ó, REDOTRI, CRUE, CDTI, INE, Eurostat, OEPM, EPO entre d’altres) així com la informació disponible a la Web of Knowledge i l’informe mundial SIR 2012.

Tota la informació publicada en aquest informe, així com la de l’informe 2012, es troba disponible en format electrònic al web www.indicadorsuniversitats.cat

Font: web PRUAB