La UAB és la segona universitat d’Espanya en volum de producción científica, segons l’Informe 2011 sobre el sistema universitari español de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), amb més de 13.200 documents publicats entre els anys 2006 i 2010.

En l’apartat de la productivitat científica, l’Informe ha analitzat també la qualitat dels resultats de recerca, mesurant l’impacte de les publicacions, mitjançant un índex normalitzat de citació. La UAB apareix en quarta posició i en cinquè lloc al rànquing de publicacions en revistes del primer quartil.

Per àrees científiques, la UAB ocupa posicions destacades en Ciències de la Terra i Planetàries, Immunologia i Microbiologia, Matemàtiques i Psicologia.

L’Informe CYD es publica des de fa vuit anys i té com a objectiu fer palesa la importància que tenen les universitats en l’economia i societat espanyoles, analitzant aspectes com l’oferta i la demanda universitària, les condicions econòmiques i financeres del sistema universitari, el mercat de treball, la recerca i la cultura emprenedora i els rànquings universitaris.

Entre les conclusions destacades, l’Informe indica que els centres d’educació superior han patit una retallada pressupostària d’entre el 5 i el 10% durant 2011, que els recursos privats s’han reduït en un 2% fins a 623 M d’euros i que l’atur entre els graduats universitats es va situar en el 12,4% en l’últim trimestre de l’any passat.

Els principals reptes del sector són, segons la Fundación CYD, augmentar la internacionalització, millorar el rendiment acadèmic, ajustar oferta i demanda, millorar l’ocupació dels titulats, augmentar la recerca i reforçar les activitats de formació continuada. Per assolir-los, reclama mesures que donin més autonomia als centres, que se’ls permeti participar en la fixació dels preus i que tinguin més capacitat per captar recursos privats.

Font i fotografia: www.uab.es de 12/06/2012