Les accions formatives del CERTIC 2011 es duran a terme en la modalitat “blended learning” semipresencial i van adreçades a un total de 1.582 persones, amb la participació prioritària de les persones no ocupades demandants d’ocupació, sense perjudici de la participació de treballadors en actiu. Les accions de formació i certificació en les diferents eines TIC es distribuiran en 50 cursos de 30 i 60 hores, de manera semipresencial, és a dir, per Internet i a la xarxa de centres de PUE a Catalunya.

Les accions formatives del CERTIC 2011 es duran a terme en la modalitat “blended learning” semipresencial i van adreçades a un total de 1.582 persones, amb la participació prioritària de les persones no ocupades demandants d’ocupació, sense perjudici de la participació de treballadors en actiu. Les accions de formació i certificació en les diferents eines TIC es distribuiran en 50 cursos de 30 i 60 hores, de manera semipresencial, és a dir, per Internet i a la xarxa de centres de PUE a Catalunya.

La formació i certificació es basa en eines TIC per a usuaris/àries i professionals, la qual cosa els permet millorar el coneixement de les eines ofimàtiques més emprades al món: Microsoft Office Specialist (MOS), Linux Professional Institute (LIP), Open Office Specialist (software lliure) i Microsoft Certified Professional (MCP).

Per posar en marxa el programa CeRTIC 2011, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha contractat l’empresa Projecte Universitat Empresa (PUE), que ofereix cursos de formació i certificacions TIC en la modalitat “blended learning” semipresencial.

L’empresa Projecte Universitat Empresa (PUE), que va néixer l’any 1998, és l’única empresa habilitada oficialment a Catalunya per promoure la formació certificada en les tecnologies del codi obert seguint els principis i objectius del Linux Professional Institute i tecnologies Microsoft a través del programa Microsoft IT Academy.

Data d’elaboració: 24/05/2011
Font i fotografia: notícia Portal Excellence, 24/05/2011