Us presentem el programa d’activitats organitzades pel Parc Tecnològic del Vallès (PTV) que tindrà lloc el mes de març. Les persones interessades ja poden inscriure a les jornades, tallers i seminaris previstos. 

Les activitats són: 

–     Debat d’innovació “El Front-end de la innovació, des de l’identificació de l’oportunitat fins l’especificació del projecte”, 02 de març 2015

–     Jornada “Internacionalització i control de gestió”, 03 de març 2015

–     Jornada “Multiplica els resultats del teu equip”, 04 de març 2015

–     Curs “Utilització del programa MINITAB”, 09 de març 2015

–     Curs “Resolució de problemes en cromatografia. HPLC y LC/MS”, 12 de març 2015

–     Jornada “Novetats de la factura elèctrica 2015”, 13 de març 2015

–     Debat d’innovació “El back-end de la innovació, des de l’execució del projecte finsa l’explotació dels resultats”, 16 de març 2015

–     Jornada “Emprenedoria corporativa”, 18 de març 2015

–     Jornada “Com ser realment una empresa orientada al client: una transformació estratègica i cultural”, 24 de març 2015

Font: web PTV