Programa d’Emprenedoria Corporativa

En l’entorn actual, les empreses mitjanes i grans necessiten innovar per no perdre competitivitat i les petites i de nova creació necessiten arribar al mercat en les millors condicions i com més aviat millor. Una manera d’aconseguir-ho és a través de dinàmiques d’innovació oberta i amb projectes de creixement col•laboratiu.

ACCIÓ posa en marxa el nou Programa d’Emprenedoria Corporativa, amb l’objectiu d’afavorir la connexió entre les empreses mitjanes i grans consolidades en el mercat i els emprenedors, els investigadors, lesstart-ups i les petites empreses per trobar sinergies que els permetin desenvolupar projectes col•laboratius de creixement.

A qui va dirigit?

Aquest programa va dirigit a:

•Empreses grans i mitjanes amb voluntat i capacitat d’invertir en projectes que donin resposta als seus reptes d’innovació i creixement.

•Emprenedors, investigadors, start-ups i petites empreses amb projectes innovadors que vulguin fer créixer la seva empresa a través de la col•laboració amb un soci corporatiu i estiguin disposades a ser participades per una empresa gran o mitjana.

Per què participar-hi?

Si ets una empresa gran o mitjana podràs:

•Trobar solucions als teus reptes d’innovació i accelerar el procés d’implantació.

•Invertir en projectes que presentin sinergies amb l’estratègia d’innovació de la teva empresa.

•Potenciar la teva capacitat innovadora per esdevenir més competitiu.

Si ets un emprenedor, un investigador, una start-up o una petita empresa podràs:

•Trobar socis inversors per al teu projecte d’innovació.

•Accelerar el teu procés de creixement amb el suport d’una empresa amb experiència i consolidada en el mercat.

•Adquirir noves capacitats i competències en gestió i tenir accés a una xarxa de contactes d’alt valor.

•Obtenir finançament a través de la cerca de socis corporatius disposats a invertir en el teu projecte.

•Obtenir finançament addicional per part de l’IFEM (Instruments Financers per a Empreses Innovadores), en coinversió amb el soci corporatiu.

Informació: Servei Municipal d’Ocupació Empresa i Promoció Econòmica. Àrea d’empreses / àrea d’emprenedoria. 93 5947050 www.cerdanyolaoberta.cat i/o http://accio.gencat.cat/cat/