El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ofereix, mitjançant el programa Forma i Contracta, una línia de finançament per a empreses que necessitin contractar treballadors i treballadores. El finançament es destina a la formació de persones treballadores, prioritàriament en situació d’atur, amb el compromís per part de l’empresa de contractar, com a mínim, el 60% d’aquests/es treballadors/ores. Algunes de les empreses que van participar a la passada edició del programa Forma i Contracta són El Corte Inglés, Vidreres Llet (ATO) i INDITEX.

Entitats beneficiàries

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ofereix, mitjançant el programa Forma i Contracta, una línia de finançament per a empreses que necessitin contractar treballadors i treballadores. El finançament es destina a la formació de persones treballadores, prioritàriament en situació d’atur, amb el compromís per part de l’empresa de contractar, com a mínim, el 60% d’aquests/es treballadors/ores. Algunes de les empreses que van participar a la passada edició del programa Forma i Contracta són El Corte Inglés, Vidreres Llet (ATO) i INDITEX.

Entitats beneficiàries
Es podran beneficiar d’una subvenció per a la realització d’accions formatives regulades pel programa Forma i Contracta, aquelles empreses, associacions i entitats que subscriguin el compromís de contractació.Col·lectius destinataris. Aquesta línia de subvenció compta amb un pressupost de 4.000.000 d’euros i està cofinançada pel Fons Social Europeu.

El col·lectiu prioritari són les persones treballadores en situació d’atur que hagin esgotat la seva protecció per desocupació, sempre i quan reuneixin el perfil requerit per a la realització de l’acció formativa. Es fomentarà la participació d’alumnes que presentin major dificultat per incorporar-se al mercat de treball, així com la igualtat d’oportunitats home-dona.

Data límit
per presentar sol·licituds: 31 d’octubre de 2011.

Formalitzeu la vostra sol·licitud per participar al programa Forma i Contracta 2011 aquí.

Data d’elaboració: març 2011.
Font: SOC
Fotografia: logo SOC