L’impacte previst de la futura llei d’emprenedors en les empreses de base tecnològica

Com la pròpia Llei estableix en la seva exposició de motius, la actual crisi econòmica ha incidit principalment en el teixit empresarial del país i molt especialment s’ha deixat notar, de forma severa, en els joves emprenedors. Tanmateix s’ha demostrat que totes aquelles empreses i emprenedors que han optat i apostat, fent un canvi de rumb i moltes vegades de mentalitat, en la seva internacionalització; estan veient recompensat l’esforç i possiblement seran aquestes les mes ben posicionades per afrontar el que queda de crisi així com per ressorgir en el moment en que els mercats mostrin les primeres millores reals.

En aquest marc, la Llei de suport als emprenedors i a la seva internacionalització incorpora una sèrie de mesures que, començant per l’educació i acabant per la pròpia organització administrativa, introdueixen modificacions importants en l`àmbit tributari i de la seguretat social, a la vegada que es creen noves formes societàries i millores en la gestió d’empreses. Destaquen principalment les noves fórmules societàries que pretenen protegir el patrimoni personal de l’empresari així com els incentius fiscals per fomentar la creació i explotació del coneixement.

Mesures, totes elles, que no persegueixen altre cosa que la d’incentivar al jove emprenedor a desenvolupar i ordenar el seu coneixement per tal de poder explotar-lo més enllà de les seves fronteres. 

El que caldrà jutjar amb el pas del temps, serà doncs, la seva incidència real i pràctica dins d’una societat cada vegada més castigada per la actual crisi econòmica, que no desitja una altre cosa que mesures efectives que permetin el creixement de les iniciatives empresarials i així la creació de coneixement i riquesa.

El programa previst és:

• Presentació de la llei. 

• Creació de noves empreses de base tecnològica. 

• Incentius en la contractació laboral. 

• Incentius fiscals en les empreses de base tecnològica. 

• Conclusions.

• Torn de preguntes.

LLoc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès

Dia i hora: Dimarts 12 de novembre de 2013, de 16:00h a 18:00h.

Ponents: Jordi Castellà, Project and Business Development Manager de la Fundació Privada Ascamm, Sr. Jordi Vilardell, consultor de l’Àrea Fiscal d’UHY Fay&Co, Sr. Àlex Puigbò, consultor de l’Àrea Mercantil d’UHY Fay&Co.

Inscripcions: L’assistència és gratuïta. Les places són limitades. Es requereix inscripció prèvia.

+ info: www.ptv.cat