El programa de Doctorats Industrials, promogut per la Generalitat de Catalunya, fomenta el desenvolupament de projectes de recerca estratègics dins d’una empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora en col·laboració amb la universitat. Alhora, aquests projectes seran objecte d’una tesi doctoral.

La Generalitat de Catalunya preveu donar suport econòmic a aquests projectes mitjançant dues modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:

a. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.

b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

Per a l’empresa, són molts els avantatges de participar en el Pla:

• Pot establir una base sòlida per millorar la seva competitivitat a llarg termini, amb personal altament qualificat, projecció i experiència internacional, necessària en un món global i interconnectat.

• Té la capacitat d’accedir a equipaments científics i tecnològics d’última generació.

• Té la possibilitat de col·laborar activament amb el personal acadèmic de les universitats, aprofitant l’experiència i el coneixement en una àrea concreta.

• Pot aplicar deduccions fiscals en l’impost sobre societats i bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social.

• Crea ponts de col·laboració amb científics que poden ser aliats estratègics de futur.

I els avantatges per als estudiants de doctorat són els següents:

• Contracte laboral a l’empresa amb una durada de tres anys i una retribució bruta mínima de 22.000€ anuals (per a projectes de tipus “a”, cofinançats per la Generalitat de Catalunya).

• Matrícula de doctorat subvencionada per la Generalitat de Catalunya (per a projectes de tipus “a”, cofinançats per la Generalitat de Catalunya).

• Tenen l’oportunitat de participar en un projecte d’R+D+I que genera alt valor afegit al seu currículum, contractats per una empresa compromesa amb la innovació i la recerca.

• Estan tutelats per persones de l’empresa i de la universitat que orienten i avaluen de forma contínua els seus progressos.

• Treballen als laboratoris universitaris i a les instal·lacions de les empreses implicades.

• Reben formació complementària en matèries que són molt atractives per a les empreses.

• Poden realitzar una estada internacional i assistir a congressos i jornades que els aportin les relacions i els contactes necessaris per desenvolupar-se professionalment en el mateix camp.

Per a més informació, podeu  contactar amb el Parc de Recerca UAB (parc.recerca@uab.cat) o l’Escola de Doctorat (escola.doctorat@uab.cat) i visitar el web Generalitat de Catalunya.

Jornades informatives sobre els Doctorats Industrials:

• Sessió per a empreses i coordinadors de programes de doctorat: dimecres dia 11 de juny de 2014, a les 15:30h, al Parc de Recerca UAB. Inscriu-te emplenant aquest formulari.

• Sessió per a estudiants: properament.