Jornada “10 factors d’èxit en la cooperació empresarial”

 * Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Altrium  Cooperació Empresarial, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
 * Presentació: La cooperació pot ser una estratègia competitiva important en temps de crisi, en comercialització, creixement, redimensionament, innovació o internacionalització. Però com en tots els àmbits de gestió, cal fer-ho bé.
 * Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
 * Data: 27 de febrer de 2012 (11:00 – 13:00 h)
 * Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Taller “Com gestionar les finances d’una empresa quan el crèdit es un bè escàs”

* Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Uniempro Services, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
* Presentació: Aquesta jornada vol donar a conèixer i compartir amb els empresaris/es i responsables de PIMES, diferents eines de gestió financera per impulsar les seves empreses.
 * Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
 * Data: 27 de febrer de 2012 (17:00 – 19:00 h)
* Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Jornada “Oportunitats de negoci per a les empreses innovadores a la costa oest dels EEUU”

* Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Nor Spain Consulting, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
* Presentació: En aquests moments el mercat espanyol es troba dins d’un entorn molt tèrbol, amb problemes molt greus. En front aquesta situació el mercat nord-americà ofereix a les empreses del nostre país grans oportunitats de negoci, especialment les empreses situades dins dels sectors més innovadors.
* Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
* Data: 28 de febrer de 2012 (11:00 – 13:00 h)
* Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Jornada “Com fer presentacions efectives” (5a ed)

* Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Asgard Consulting, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
* Presentació: En el món empresarial, les presentacions han esdevingut un fet quotidià: presentem els resultats als accionistes o inversors, les idees als nostres col·laboradors, intentem motivar al nostre entorn, etc..
* Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
* Data: 28 de febrer de 2012 (17:00 – 19:00 h)
* Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Jornada “Innovant en innovació”

* Organització: Parc Tecnològic del Vallès & IDOM Ingeniería y Sistemas, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
* Presentació: La jornada planteja una visió ampliada de l’estratègia d’innovació des de dos punts de vista: un enfocament top-down d’innovació planificada i un enfocament bottom-up d’innovació més emergent. Ambdós fluxos d’innovació poden conviure a l’organització si són degudament gestionats.
* Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
* Data: 5 de març de 2012 (17:00 – 19:00 h)
* Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Jornada “El sistema de gestió documental eficient. Noves normes ISO 30300”

* Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Assertis, S.L., amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
* Presentació: Disposar de sistemes de metodologia sistematitzada per a estructurar l’emmagatzematge i la cerca d’informació, permet a les organitzacions la racionalització i l’endreça d’aquesta informació, així com una reducció de costos per a la seva gestió.
* Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
* Data: 13 de març de 2012 (11:00 – 13:00 h)
* Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Jornada “Presentar el seu projecte a un inversor” (2a edició)

* Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Asgard Consulting, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
* Presentació: La jornada tractarà els principals problemes de les presentacions a inversors, els mecanismes per fer-les creïbles i la manera de apropar-nos a l’èxit, de la manera més interactiva possible.
* Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
* Data: 17 d’abril de 2012 (11:00 – 13:00 h)
* Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Jornada “Negociacions per a obtenir resultats”

* Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Asgard Consulting, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
* Presentació: Malgrat que la negociació ha estat sempre considerada com un art, la realitat ens mostra que es tracta d’un art que es pot aprendre.
* Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
* Data: 12 de juny de 2012 (11:00 – 13:00 h)
* Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

 

+Informació:www.ptv.es

Font: notícia de PTV, 24/01/2012