Jornada “Aspectes claus per la implantació juridica i econòmica a l’exterior”

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & ISSIFC, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV, ADEVallès, Cerdanyola Empresarial i Pimec Vallès Occidental.

Presentació: Quan les exigències del mercat, o la necessitat de l’ampliació d’aquest, ens obliguen a implantar-nos a l’exterior, hi ha molts aspectes clau a tenir en compte a l’hora de prendre decisions.

Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès

Data: 25 de novembre de 2013 (16:00 – 18:00 h.)

Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

…/…

Jornada “Com transformar les noves idees en valor? El repte de l’execució”

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Ideas2Value Network, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV, ADEVallès, Cerdanyola Empresarial i Pimec Vallès Occidental.

Presentació: Una anàlisi sobre les principals causes per les que moltes noves idees no arriben a materialitzar-se en innovacions exitoses, i les seves possibles solucions.

Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies, Parc Tecnològic del Vallès. Cerdanyola.

Data: 15 de desembre de 2014 (16:30 – 18:00 h.)

Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Jornada “El Barcelona Synchrotron Park, una nova referència en matèria de CPDs”

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Barcelona Synchrotron Park, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV, ADEVallès, Cerdanyola Empresarial i Pimec Vallès Occidental.

Presentació: El Barcelona Synchrotron Park (BSP), també conegut localment com a Parc de l’Alba, és un projecte estratègic del govern català que té, entre altres reptes, el de posicionar-se com un clúster de referència internacional per acollir Centres de Processament de Dades (CPDs)..

Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies, Parc Tecnològic del Vallès. Cerdanyola.

Data: 16 de desembre de 2014 (11:30 – 13:30 h.)

Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Jornada “Com afecta la reforma fiscal a les fundacions i a altres entitats sense finalitat de lucre?”

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Goldwater & Partners, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV, ADEVallès, Cerdanyola Empresarial i Pimec Vallès Occidental.

Presentació: El proper mes de gener de 2015 entrarà en vigor un paquet de mesures fiscals que afectaran la manera de gestional comptable i fiscal de les entitats entitats sense finalitat de lucre (assocacions empresarials, fundacions i altres organismes de recerca, clubs esportius, entitats culturals, d’esboarjo, comunitats de propietaris, partits polítics, sindicats, etc.).

Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies, Parc Tecnològic del Vallès. Cerdanyola.

Data: 17 de desembre de 2014 (16:60 – 18:00 h.)

Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Font: web PTV