Jornada “Foro Capital Pymes, una nova eina de finançament impulsada per Pimec i Keiretsu Forum” NOU!

Organització: Parc Tecnològic del Vallès, Keiretusu Forum & Pimec, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Presentació: “Foro Capital pymes” està dirigit a  aquelles pimes que tinguin projectes per créixer, internacionalitzar-se, fusionar-se, integrar-se, etc… , i que vegin en la ampliació de capital una eina convenient o, necessària, per a desenvolupar-los.
LLoc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
Data: 17 de setembre de 2012 (09:30 – 11:00 h)
Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Jornada “La brúixola financera”  NOU!

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & BCN Financial Consulting, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Presentació: La situació econòmica i en especial les dificultats d’accés al crèdit bancari han provocat que si volem sobreviure i tenir èxit en la conjuntura actual és vital conèixer amb profunditat quina és la nostra posició econòmica i financera.
Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
Data: 17 de setembre de 2012 (17:00 – 19:00 h)
Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Jornada “Recursos energètics i crisi. Nova comptabilitat energètica i disseny d’equipaments IN BLUE”  NOU!

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Centre de Disseny d’Equips Industrials / UPC, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Presentació: Els recursos de la natura són finits, especialment les energies no renovables. En aquesta jornada s’exposaran les propostes de canvi de paradigma en el disseny d’equipamenst industrials que proposa el CDEI.
Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
Data: 18 de setembre de 2012 (09:30 – 11:00 h)
Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Jornada “Com construir una marca personal / professional poderosa”  NOU!

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Coactiva, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Presentació: aquesta jornada abordarà de forma pràctica eines que serveixen per construir una marca personal poderosa i alineada a les necessitats professionals i personals de cada persona.
Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
Data: dimarts 25 de setembre de 2012 (17:00 – 18:30 h)
Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Jornada “Com generar més oportunitats de venda? El màrketin digital efectiu i les comunicacions eficients”  NOU!

Organització: Parc Tecnològic del Vallès, MIC Productivity & Afirma, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Presentació: Vivim en un entorn on el màrqueting tradicional és car, poc efectiu i molt difícil de mesurar. La jornada  mostrarà els  aspectes principals a considerar per definir i posar en marxa una estratègia de màrqueting digital completa i efectiva.
LLoc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
Data: 26 de setembre de 2012 (09:00 – 11:30 h)
Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Taller Team Coaching Empresarial “Com treiem el màxim profit a la situació actual” NOU!

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Coactiva, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Presentació: Aquest taller pretén crear un espai de debat i consens per aquells empresaris, emprenedors o directius que vulguin reflexionar i compartir les seves pràctiques a l’empresa, oferint respostes a la situació actual.
Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
Data: divendres 28 de setembre de 2012 (12:00 – 14:00 h)
Drets d’inscripció: 30 € (IVA Inclòs). 25 € (IVA Inclòs) per entitats PTV & Comunitat PTVIrtual.
Informació i inscripcions: Es requereix inscripció i pagament previs. Màxim 15 places.

Cicle de tallers “Team Coaching Empresarial”  NOU!

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Coactiva, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Presentació: El cicle de trobades de Team Coaching Empresarial és un nou programa formatiu del PTV que consta de tres sessions presencials, amb emprenedors, empresaris i/o directius que desitgin compartir i debatre temes i situacions d’interès actual en l’àmbit de la gestió de les persones i dels equips professionals.
Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
Data: divendres 28 Set, 26 Oct i 30 Nov (12:00 – 14:00 h)
Drets d’inscripció: 75 € (IVA Inclòs). 60 € (IVA Inclòs) per entitats PTV & Comunitat PTVIrtual.
Informació i inscripcions: Es requereix inscripció i pagament previs. Màxim 15 places per taller.

Business English “Conversation Course” NOU!

Organizers: Parc Tecnològic del Vallès & English for Business, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Parc Tecnològic del Vallès & English for Business  have programmed a  Business English Course from October 2012  to June 2013. The objective is to give people who need English for their job a complete overview of business vocabulary and situations, including the language of presentations and meetings. The program has been planned for 70 hours and will be taught by native teachers specialised in business English.
English level required: Intermediate to advanced
Place of the course: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola.
Course dates: From Tuesday 2nd October, 2012 to Tuesday 18th June, 2013  (Tuesday from 6.15 to 8.15 PM)
Cost: € 750 per student. € 650 per student for Parc Tecnológic del Vallès and Cerdanyola Empresarial Members. This course can receive a subsidy from Fundación Tripartita (+Info)
Information & enrolment

Jornada “La patent com a eina d′internacionalització” NOU!

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Rey · Quiroga Fiscalistas, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Presentació: Des del punt de vista estratègic, la internacionalització de la propietat industrial permet protegir la innovació davant els competidors externs, ampliar les oportunitats de negoci, millorar la posició negociadora i la imatge, així com apostar per un futur basat en un entorn global més competitiu.
LLoc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
Data: 1 d’octubre de 2012 (09:30 – 11:30 h)
Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Jornada “Alineació Estratègica de Persones pel canvi”  NOU!

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Auren Consultors Barcelona, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Presentació: En aquesta jornada s’analitzaran les fases que cal seguir a les organitzacions per aconseguir alinear  les persones a l’estratègia, tenint en compte la seva missió, visió i valors, així com la cultura i l’evolució històrica.
Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
Data: 2 d’octubre de 2012 (09:30 – 12:30 h)
Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Jornada “CICLO: una solució pel servei d’assistència tècnica i recanvis per fabricants d’equips industrials”  NOU!

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Arion data Systems, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Presentació: CICLO és una solució basada en web per l’assistència tècnica post-venda i subministrament de recanvis, incloent logística, comerç electrònic i gestió del coneixement; especialment concebuda per a empreses que produeixen i comercialitzant maquinaria i bens d’equip, i que necessiten donar un servei eficient als seus clients arreu del món.
LLoc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
Data: 8 d’octubre de 2012 (09:30 – 11:30 h)
Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Jornada “Implicacions fiscals i laborals del desplaçament de treballadors a l’estranger”  NOU!

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & AGM Abogados, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Presentació: En aquesta jornada es tractaran les implicacions jurídiques que es deriven del desplaçament a l’estranger dels treballadors de les empreses espanyoles, així com els avantatges i aspectes fiscals, laborals, de Seguretat Social, de Prevenció de Riscos Laborals i d’estrangeria que es deriven del mencionat desplaçament.
Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
Data: 10 d’octubre de 2012 (17:00 – 19:00 h)
Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Jornada “Ajuts per a la formació continua de la Fundació Tripartita. Novetats de la nova llei laboral” NOU!

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Educa-training, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Presentació: Els ajuts a la formació de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo tenen com a objectiu aconseguir una major promoció i integració social dels treballadors així com una millora de la competitivitat de les empreses.
LLoc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
Data: 16 d’octubre de 2012 (17:00 – 19:00 h)
Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Taller Team Coaching Empresarial “Com fomentem la innovació al lloc de treball?” NOU!

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Coactiva, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Presentació: La innovació és el resultat de crear quelcom nou i saber vendre-ho. La capacitat d’innovar, en la majoria dels negocis és essencial per assolir l’èxit. Aquest taller pretén crear un espai de debat i consens per aquells empresaris, emprenedors o directius que vulguin reflexionar i compartir les seves pràctiques a l’empresa, en quan a les innovacions en productes o serveis.
Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
Data: divendres 26 d’octubre de 2012 (12:00 – 14:00 h)
Drets d’inscripció: 30 € (IVA Inclòs). 25 € (IVA Inclòs) per entitats PTV & Comunitat PTVIrtual.
Informació i inscripcions: Es requereix inscripció i pagament previs. Màxim 15 places.

Jornada “Innovar per exportar” NOU!

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Arion data Systems, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Presentació: La innovació en producte, en vendes i en servei post-venda son la base de les tres columnes que permeten establir una estratègia de exportació sostenible..
LLoc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
Data: 29 d’octubre de 2012 (09:30 – 13:00 h)
Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

Taller Team Coaching Empresarial “Com ho fem per motivar als nostres clients i col·laboradors?” NOU!

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Coactiva, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Presentació: La motivació als demès comença per un mateix. Quines estratègies ens funcionen alhora de motivar als nostres col·laboradors i també als nostres clients perquè ens comprin. Aquest taller pretén crear un espai de debat i consens per aquells empresaris, emprenedors o directius que vulguin reflexionar i compartir les seves millors pràctiques a l’empresa, pel que fa a la motivació.
Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
Data: divendres 30 de novembre de 2012 (12:00 – 14:00 h)
Drets d’inscripció: 30 € (IVA Inclòs). 25 € (IVA Inclòs) per entitats PTV & Comunitat PTVIrtual.
Informació i inscripcions: Es requereix inscripció i pagament previs. Màxim 15 places.

Jornada “Com fer presentacions efectives” (6a ed) NOU!

Organització: Parc Tecnològic del Vallès & Asgard Consulting, amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses del PTV i Cerdanyola Empresarial.
Presentació: En el món empresarial, les presentacions han esdevingut un fet quotidià: presentem els resultats als accionistes o inversors, les idees als nostres col·laboradors, intentem motivar al nostre entorn, etc.
Lloc: Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès
Data: 4 de desembre de 2012 (09:30 – 11:30 h)
Informació i inscripcions: L’assistència és gratuïta. Es requereix inscripció prèvia (places limitades)

 

+ Info: aquí