Els nous empresaris prenen la paraula i elaboren un document amb les seves pròpies propostes per afavorir l’impuls emprenedor al nostre país, al mateix temps que l’Executiu segueix treballant en la legislació que intentarà afavorir l’autoocupació i els nous negocis.

Són les propostes dels propis emprenedors Javier Santiso, director del Center for Global Economy and Geopolitics de Esade  ( EsadeGeo ), ha coordinat la primera reunió Start Up Spain celebrada a Madrid, organitzada per aquesta escola de negocis i la Fundació Rafael del Pi.

L’acte ha congregat a 350 emprenedors, que han exposat què seria el que realment els ajudaria a treure endavant les seves empreses i què afavoriria l’impuls a l’engegada de nous negocis al nostre país. Idees que s’han recollit en un informe amb quaranta propostes que podrien incloure’s en la futura Llei d’Emprenedors.

MESURES GENERALS

1. Fer d’Espanya un pol tecnològic: situar el tipus de l’impost de societats en un 10% per a empreses tecnològiques que neixin o vengen al nostre país. A Irlanda, el tipus impositiu al 12,5% va suposar una arribada important de noves companyies i seus corporatives d’entitats en expansió cap a Europa: Google, Microsoft, Intel o *eBay són algunes de les quals han aterrat en sòl irlandès. Recentment, LinkedIn, Facebook i Zynga han decidit portar la seva seu corporativa europea a Irlanda. Espanya pot posicionar-se com un *hub tecnològic per a les empreses de països emergents que estan arribant a Europa (Baidu, Alibaba, Tencent). A més, podem ser seu corporativa per a les signatures europees que s’expandeixen a Amèrica Llatina ( Spotify, Ventee Privée, etcètera).

2. Creació del Chief Innovation Officer amb rang de secretari d’Estat i comunicació directa amb Presidència del Govern. Aquesta figura existeix en altres països com Regne Unit, Estats Units, Canadà o Israel.

3. Buscar activament les millores que permeten millorar en les comparatives internacionals (Informe Doing Business del Banc Mundial, principalment). En l’últim any Espanya ha millorat la seva posició en l’informe del lloc 45 al 44. No obstant això, ocupa el 133 en l’apartat Starting a Business, la qual cosa pot ser un fre per a l’arribada d’emprenedors al nostre país. Pot establir-se com a meta governamental la millora en 50 llocs en aquest apartat per als propers tres anys (l’últim any va haver-hi una millora de 15 posicions). I es pot pensar com a objectiu a mitjà termini l’entrada en el top 10 d’aquest ránking.

4. Potenciar la marca Espanya com a imatge de creació, innovació i emprenedoria. Enfortir la imatge externa i interna dels emprenedors. Realitzar campanyes de publicitat que mostrin aquest canvi en el posicionament d’Espanya. Millorar la imatge de l’emprenedor en els mitjans de comunicació: fomentar la creació d’un programa televisiu on es valori la seva figura i es donin oportunitats reals de finançament.

5.Considerar Internet com la palanca de creixement de l’economia . La Llei Sinde agilita els procediments per tancar pàgines web. Per la seva banda, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) actua com a jutge i part perquè es finança amb les multes que ella mateixa imposa (més del doble que totes les altres agències europees semblants juntes).

 

Font i fotografia: notícia de www.expansionyempleo.com de 25/05/2012