Després de caure en desgràcia en 2011, els mercats emergents tornen a estar en el punt de mira dels inversors que busquen als nous ‘Brics’. Els gestors coincideixen: Turquia i Indonèsia estan en totes les llistes.
Quan els Brics (Brasil, Rússia, Índia i Xina) comencen a presentar millors xifres que molts estats desenvolupats, els analistes busquen quins seran els propers països que despuntaran pel seu creixement. Les diferents gestores han creat acrònims de tot tipus que tenen molt d’estratègia comercial, però hi ha dos noms que es repeteixen. Turquia i Indonèsia estan en totes les llistes, en les quals també destaquen Mèxic, Coreja o Egipte.

El concepte BRIC va sorgir fa deu anys, quan Jim O’Neill, actual president de la gestora de Goldman Sachs, va encunyar l’acrònim per agrupar als principals mercats emergents (Brasil, Rússia, Índia i Xina). Una dècada després, aquests països són els que poden treure les castanyes del foc als desenvolupats, immersos en una crisi sense precedents. No obstant això, molts gestors creuen que el seu potencial com a inversió s’ha reduït.

Per aquest motiu tractin de buscar als països que es poden constituir com el relleu dels Brics, principalment dins dels denominats “comprats frontera”, que són les economies menys desenvolupades dins de les emergents. Els comprats frontera agrupen a algunes de les economies més dinàmiques del món i representen al voltant del 4% del PIB mundial i el 12% de la població, amb gairebé un 60% dels habitants menors de 30 anys. Per a la gestora britànica Schroders, aquests comprats frontera suposen una excel·lent oportunitat d’inversió ja que “estan poc representats en les carteres dels inversors i l’alliberament dels seus mercats s’està accelerant”, dels quals també destaca la seva baixa correlació.

El propi O’Neill, de Goldman Sachs, va anar el primer a redefinir el concepte en introduir en 2005 els “Next 11” o “N-11” (Bangladesh, Egipte, Indonèsia, Iran, Corea, Mèxic, Nigèria, Pakistan, Filipines, Turquia i Vietnam). Entre aquests, qualifica de “mercats de creixement” a Mèxic, Corea, Turquia i Indonèsia i amb el temps també podrien entrar Nigèria, Filipines i Egipte. Des de la gestora de Goldman Sachs destaquen tres raons per considerar una inversió en accions en aquests països: diversificació, potencial de creixement i accés al consum intern. En el seu fons GS N-11 Equity Portfolio, que inverteix en aquests mercats, les majors posicions al tancament de 2011 es encuentraban a Mèxic (23,4%), Corea del Sud (22,4%), Indonèsia (17,2%) i Turquia (12,5%), en percentatges similars als del seu índex de referència, el MSCI GDP Weighted N-11 exIran Index. (…)

Font i fotografia de www.expansion.com 14/02/2012