El curs de formació en projectes de transferència de tecnologia i coneixement ha tingut una durada d’una setmana i ha estat impartit per experts i professionals del la UAB i el Parc de Recerca UAB.

Durant una setmana, els sis membres de la delegació de la universitat de la capital xilena han tingut la oportunitat d’aprendre i conèixer en primera persona el funcionament del PRUAB en temes de transferència.

El programa, que ha tingut una durada de 56 hores lectives, ha estat dividit en 5 mòduls diferents barrejant tant sessions teòriques com pràctiques. A les sessions s’han tractat temes com la valorització de patents i comercialització de tecnologies, la incubació, la creació d’empreses spin-off o la dinamització de projectes públic-privats. El curs ha estat realitzat per diversos experts de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Parc de Recerca UAB.

Durant un any després d’aquesta formació, els responsables de la oficina de valorització de patents de la UAB i el membres del PRUAB realitzaran un seguiment de la implantació del model a la Universitat de Santiago de Xile per ajudar a millorar el dia a dia de l’oficina de transferència d’aquesta universitat.

L’objectiu final d’aquests cursos és el d’obrir noves portes i llaços de cooperació que permetin en un futur desenvolupar projectes conjunts.

Font: web PRUAB