Es tracta de l’estratègia digital catalana que, en línia amb Europa, farà de Catalunya un referent europeu de societat digital generadora de creixement econòmic.

Promou la participació activa de tots els agents implicats en el desenvolupament de la societat digital a Catalunya, en un model de col·laboració público-privada integrat i eficient.

Les TIC són una de les principals palanques de canvi que han de permetre reactivar l’economia, per la seva doble funció com a sector motor de creixement econòmic i com a sector capaç de dotar de competitivitat la resta d’activitats.
Catalunya ocupa la vintena posició en el rànquing de les euroregions capdavanteres en TIC d’un total de 269 i té una taxa de creixement tecnològic superior a la mitjana de les primeres 23 euroregions. 

El Govern ha aprovat el desenvolupament del Pla digital (idigital), la nova estratègia de l’Executiu en matèria de societat de la informació que ha de fer de Catalunya un referent d’innovació digital que generi creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de qualitat i transformació de l’Administració per millorar la qualitat de vida d’empreses i ciutadania.

 Línies d’actuació del Pla idigital

· Millorar la competitivitat empresarial amb les TIC, potenciant-les com a motor per millorar la productivitat i l’eficiència empresarial, de manera que es tradueixi en una millora de la competitivitat en un mercat global.

· Potenciar el sector tecnològic català, fomentant el desenvolupament de les empreses catalanes del sector de les TIC i la consolidació d’un sector català de motor de creixement econòmic que serveixi a la resta de sectors com a palanca de canvi.

· Dinamitzar l’ocupació gràcies a les TIC, cobrint les demandes dels perfils professionals de la societat digital i aprofitant les eines i recursos TIC per millorar l’ocupabilitat dels aturats actuals.

· Impulsar projectes tractors de l’Administració, que permetin desplegar el potencial dels instruments de la societat de la informació a l’Administració i establir els mecanismes per accelerar la seva adopció per part d’empreses i ciutadans.

· Fomentar la integració digital de la ciutadania, potenciant el coneixement, la utilització i l’aprofitament de les TIC per part de la ciutadania com a mesura per impulsar el desenvolupament personal, la millora de la qualitat de vida i el foment de la cohesió digital.

· Potenciar accions de proximitat i referència, millorant la repercussió dels diferents programes de foment de la cultura TIC dirigits a la ciutadania, aconseguint així la màxima penetració i eficàcia possible, així com impulsar el desenvolupament de continguts i serveis digitals adaptats al nou entorn.

 

Font i fotografia: notícia de www.govern.cat de 22/05/2012