El Departament d’Empresa i Treball ha obert una nova convocatòria del programa d’ajuts de foment de l’autoocupació de joves. L’ajut consisteix en un ajut econòmic a les persones joves que inicien una activitat econòmica o professional com a persones treballadores autònomes que els permeti mantenir el seu projecte d’emprenedoria a llarg termini i que contribueixi a la disminució de l’atur entre el col·lectiu jove.

Els ajuntaments de Cerdanyola, Montcada i Ripollet , juntament amb el Departament d’Empresa i Treball que gestiona l’ajut, organitzen una xerrada online el dia 10 de juny de 10:00h a 11:30h per informar detalladament sobre com sol·licitar l’ajut i dubtes que es puguin presentar. La sessió informativa anirà a càrrec de Teresa Freile, Cap de Secció d’Iniciatives per al treball del Serveis Territorials de Barcelona.

A mode de resum els requisits per rebre l’ajut són:

  • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici d’activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Estar donada d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil en situació “inscrit beneficiari” el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma, com a mínim, el dia abans de presentar la sol·licitud d’aquest ajut.
  • Mantenir i acreditar, amb informació fiscal i/o de facturació, la realització de l’activitat econòmica o professional per la qual s’ha sol·licitat l’ajut durant un mínim de 18 mesos de manera ininterrompuda . Durant tot aquest temps no es pot estar contractat com a persona treballadora assalariada.
  • Tenir i mantenir el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, a Catalunya al llarg dels 18 mesos.
  • Durant aquest temps, dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada.

Com a novetat aquest any es reserven 500.000 euros del pressupost a persones joves amb domicili fiscal a micropobles (municipis de menys de 500 habitants).

L’ajut es pot sol·licitar fins al 15 de juliol a les 14h telemàticament a través d’un d’aquests dos canals: canalempresa.gencat.cat ó tramits.gencat.cat.

Les persones interessades en assistir a la xerrada poden posar-se en contacte amb el Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a través del correu: emprenedoria@cerdanyola.cat o el Tl: 93.594.70.50. Àrea d’Emprenedoria.